Gatz beslist over eerste ronde projectsubsidies Kunstendecreet 2019

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde van de projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2019.

Voor deze eerste ronde werden 417 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om 154 aanvragen te ondersteunen voor een totaalbedrag van 4.108.500,00 euro, waarvan:

  • 55 kortlopende beurzen: 578.300 euro
  • 13 meerjarige beurzen: 405.000 euro
  • 29 projecten van kunstenaars: 731.900 euro
  • 57 projecten van organisaties: 2.393.300 euro.

Voor zijn beslissing over de 1ste ronde 2019 ging de minister uit van de volgende basisprincipes:

  • Alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
  • Alle projecten voor individuele kunstenaars en organisaties met een artistieke beoordeling ‘zeer goed’ en een positieve zakelijke beoordeling (cat. 1 tem 3) ontvangen een subsidie, alsook alle projecten met een beoordeling ‘goed’ (artistiek) en ‘zeer goed’ (zakelijk) (cat.4). Het bedrag van die subsidie is gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag.

In het belang van een complementair kunstenlandschap en van een gevarieerd en dynamisch kunstenaanbod herhaalt de minister zijn extra inspanningen om bepaalde werkvormen en regio’s inhoudelijk te versterken en ondersteunt hij daarom bijkomend nog 2 initiatieven uit de provincie Limburg (het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt en de vzw Stadstriënnale uit Hasselt) en concertclub Nosta in Opwijk.

Wijzigingen in Kunstendecreet

Vanaf 2019 wordt het aantal rondes binnen het Kunstendecreet herleid naar twee, en dit voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuen en projectsubsidies voor organisaties.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt nog éénmaal een bijkomende ronde voor kunstenaars georganiseerd voor de aanvraag van een beurs of projectsubsidie die max. 15.000 euro bedraagt. De uiterste indiendatum is 15 januari 2019.

De volgende indiendata zijn dus:

  • 15/01/19 voor beurzen en projecten van kunstenaars (max. 15.000 euro) die starten tussen 01/05/2019 en 30/06/2019 – beslissing 15 mei 2019
  • 15/03/19 voor projecten die starten in de tweede jaarhelft van 2019 – beslissing 15 juli 2019
  • 15/09/19 voor projecten en beurzen die starten in de eerste jaarhelft van 2020