Extra ondersteuning om kunstenaars internationaal te helpen doorbreken

Minister van Cultuur Gatz wil artistiek talent uit Vlaanderen en Brussel een duwtje in de rug geven om internationaal door te breken. Hiervoor werd het doorbraaktraject ontwikkeld, een nieuw initiatief.

Met een doorbraaktraject beoogt de minister een kunstenaar in de markt te plaatsen in één of meer landen. Sven Gatz: “Een doorbraaktraject kan aangevraagd worden door individuele scheppende kunstenaars. De aanvrager moet beschikken over internationaal potentieel en er moeten duidelijke mogelijkheden voor middellangetermijneffecten zijn. Het gaat om een eenmalige subsidie tijdens een carrière van maximaal € 80.000 per traject. De eigen inbreng van de aanvrager moet minimaal een kwart van de totale kosten bedragen.”

Voorwaarden

Tot zaterdag 30 september kunnen individuele kunstenaars een subsidieaanvraag indienen voor een doorbraaktraject.

De aanvraag moet volledig zijn en moet volgende zaken bevatten:

  • een motivatietekst voor het doorbraaktraject
  • een up-to-date curriculum vitae
  • documentatiemateriaal dat een adequaat beeld geeft van het artistiek parcours van de kunstenaar en aantoont dat de aanvraag een sleutelmoment in de carrière betreft
  • een uitgewerkt en onderbouwd voorstel voor de planning/timing van het doorbraaktraject
  • voorstellen voor de begeleiding, de coaching en de in te zetten netwerken
  • een raming van kosten en opbrengsten van het doorbraaktraject, met duidelijke toelichting
  • een inschatting van de mogelijke terugverdieneffecten op middellange termijn.

De eigen inbreng van de aanvrager bedraagt minimaal 25% van de totale kosten, hierbij bedraagt de rechtstreekse financiële inbreng minimaal 10% van de totale kosten.

Het maximaal toekenbare subsidiebedrag is 80.000 euro en mag in de aanvraag niet worden overschreden.

Afstudeerprojecten en doctoraten en reeds gefinancierd academisch onderzoek komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Een aanvrager kan slechts één maal in haar/zijn carrière een subsidie voor een doorbraaktraject ontvang.

Doorbraaktrajecten duren maximaal 2 jaar en starten ten vroegste op 1 december van het jaar van aanvraag. Reeds uitgevoerde of reeds lopende doorbraaktrajecten komen niet in aanmerking voor steun.

Een verlenging van de trajectduur is enkel mogelijk na voorafgaand akkoord door het Departement CJM en indien aangevraagd vóór afloop van het traject.

Meer informatie

kunstenenerfgoed.be