Extra middelen voor projectsubsidies Kunstendecreet

Dansvoorstelling Tornar van choreograaf Seppe Baeyens (c) Danny Willems

De projectwerking in het kader van het Kunstendecreet kan rekenen op bijna 1 miljoen euro extra middelen in 2017 en 2018, zo maakte minister van Cultuur Sven Gatz bekend.

Het gaat om een bedrag van 980.000 euro aan bijkomende middelen, zowel voor 2017 als voor 2018. Het bedrag voor dit jaar werd al meteen ingezet.Daardoor kunnen in de verdeling van de derde projectenronde meer beurzen en projecten betoelaagd worden dan eerst vooropgesteld. Ook voor 2018 voorziet de minister in één miljoen euro meer. Voor de derde ronde 2017 werden 296 aanvragen ingediend. Daarvan kunnen er nu 118 ondersteund worden in plaats van, zoals oorspronkelijk gemeld, 78. Het subsidiebedrag wordt daartoe opgetrokken van 1.917.972 euro naar 2.897.800 euro.Dit betekent concreet dat naast de beurzen die een beoordeling “zeer goed” kregen, nu ook beurzen met een beoordeling “goed” een subsidie ontvangen.

Bij de projecten zullen ook aanvragers met een artistieke beoordeling “zeer goed” en een zakelijke beoordeling “goed” toch betoelaagd worden. Bovendien schrapt minister Gatz de inhouding van 13,21% die hij oorspronkelijk had toegepast op de betoelaagde aanvragers van beurzen met een beoordeling “zeer goed” en van projecten met een beoordeling “zeer goed” (artistiek)/”zeer goed” (zakelijk), waardoor zij een hogere subsidie zullen ontvangen dan eerder meegedeeld.

Het bedrag dat in 2017 aan projecten en beurzen wordt besteed is in totaal 9.050.700 euro.

Meer informatie

svengatz.prezly.com