Extra middelen voor Cultuur in 2017

Volgend jaar wordt er extra geïnvesteerd in cultuur. Dat is het resultaat van de begrotingsbesprekingen die minister Gatz heeft gevoerd.

Vooral het budget voor cultuur zal na de besparingen van de eerste jaren uit de regeerperiode vanaf volgend jaar worden verhoogd met € 3,3 miljoen, een derde voor de projectsubsidies en twee derde voor onder meer het ondersteunen van jeugdorkesten, een internationale concertreeks en infrastructuurwerken. Ook de budgetten voor het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, het Brusselfonds en het Mediafonds zullen worden verhoogd.

Meer informatie

svengatz.prezly.com