Extra middelen voor culturele infrastructuur en de Cultuurbank

Bij de begrotingsbesprekingen heeft minister Gatz 8,29 miljoen euro extra middelen verworven voor culturele infrastructuur, de verdere uitwerking van de Cultuurbank en de uitrol van het masterplan diversiteit in de jeugdsector. Daarnaast worden er nog nieuwe middelen voorzien voor projecten binnen Media en in Brussel.

De grootste hap, 4 miljoen euro, gaat naar investeringen in culturele infrastructuur. Minister Gatz heeft de afgelopen jaren al 98,8 miljoen uitgetrokken om de culturele infrastructuur in Vlaanderen en Brussel te optimaliseren. Daar komen nu opnieuw extra middelen bij.

1,25 miljoen euro zal gaan naar de opstart van de Cultuurbank. De Cultuurbank is geen klassieke bank, maar een netwerk van financieringspartners die samenwerken om financiële producten aan te bieden op maat van de cultuursector. De partners in deze ‘Cultuurbank’ dienen een financieringsmix uit te werken die afgestemd is op de noden van het cultuurveld, gaande van rentevrije microkredieten voor individuele spelers tot rentedragende en risicodragende leningen en/of kapitaalparticipaties.

In dat aanbod zal ook de huidige kunstenaarstoelage opgenomen worden. Die vorm van microkrediet krijgt uitbreiding naar andere subsectoren, zowel voor particulieren als voor culturele professionals die via een rechtspersoon werken. Het microkrediet bedraagt maximaal 15.000 euro, rentevrij voor individuele kunstenaars en cultuurprofessionals en rente-arm voor organisaties onder rechtspersoonlijkheid. Leningen boven 15.000 euro zijn rente-arm. De rente zal variëren al naargelang het risico en de gehanteerde risicopremie.

De ‘Cultuurbank’ zal verder ook een kunstkoopregeling in haar aanbod hebben. Die maakt het voor particulieren mogelijk om een kunstwerk van een levend kunstenaar op afbetaling aan te kopen bij erkende aanbieders.

Naast middelen voor culturele infrastructuur en de Cultuurbank voorziet minister Gatz ook extra budget voor Jeugd (masterplan diversiteit) en projectmiddelen voor onder meer innovatieve journalistiek, de verdere digitalisering van de erfgoedsector en projecten voor Brussel.

Meer informatie

svengatz.be