Europa stimuleert internationale mobiliteit van kunstenaars en kunstwerkers

Internationale intermediaire cultuurorganisaties en Europese Commissie experimenteren met een betere internationale mobiliteit voor individuele kunstenaars en kunstwerkers.

De Europese Commissie ontwikkelde een mobiliteitsprogramma dat individuele kunstenaars en professionelen uit de culturele sector de kans biedt om korte, flexibele professionele verplaatsingen te maken tussen Europese landen om kruisbestuiving, publieksontwikkeling en samenwerking te stimuleren, nieuwe inspiratie te vinden, en ten volle gebruik te maken van – en bij te dragen aan – de diverse Europese culturele ecosystemen.

Tussen april en september 2019 worden er 3 oproepen gelanceerd om de mobiliteit van individuele kunstenaars en professionelen uit de culturele sector te ondersteunen.

Eva Blaute, Projectmanager I-Portunes

Met het pilootproject i-Portunes – dat deze maand start en het idee test met een groep van circa 500 personen – wil men beter begrijpen hoe zo’n mobiliteitsprogramma er in de toekomst concreet kan uitzien, beter inschatten hoeveel financiering nodig is en hoe het programma niet enkel flexibel, maar ook transparant en fair kan werken.

Tussen april en september 2019 worden er 3 oproepen gelanceerd om de mobiliteit van individuele kunstenaars en professionelen uit de culturele sector te ondersteunen. Personen uit landen die deel uitmaken van het Creative Europe Programme kunnen een aanvraag indienen, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit, onderwijskwalificatie en ervaring. Om een kritische massa te verzamelen, zal het pilootproject zich op twee disciplines richten: de podiumkunsten en de beeldende kunsten.

i-Portunes wordt geïmplementeerd vanuit de Europese Commissie door Goethe-Institut, in consortium met Institut français, Izolyatsia en Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts.