Energielening voor Cultuur en Jeugd in de startblokken

Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz lanceert de energielening voor cultuur- en jeugdinfrastructuur. Organisaties en verenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau subsidies ontvangen via het cultuur- of het jeugdbeleid komen in aanmerking voor de goedkope energielening (rentevoet 1%) die door het Fonds Culturele Infrastructuur ter beschikking wordt gesteld.

Er is meer dan 800.000 vierkante meter dakoppervlakte beschikbaar op de gebouwen van culturele organisaties en jeugdverenigingen in Vlaanderen. Door te investeren in zonnepanelen (met de mogelijkheid om ook batterijopslag te voorzien) helpt de sector het klimaat met een blijvende CO2-reductie en dalen de eigen werkingskosten door een lagere elektriciteitsfactuur.

De principes van de zonnelening zijn:

  • Maximumbedrag voor het uitvoeren van de werken: 135000 euro (excl. btw).
    Rentevoet: lening aan 1% vaste rente. Achterstalligheidsrente 2%.
  • Duurtijd: maximum 10 jaar met maandelijkse terugbetaling.
  • De terugverdientijd van de investering dient korter te zijn dan 10 jaar.

In het voorjaar van 2018 kunnen culturele en jeugdorganisaties een lening aanvragen bij het Fonds Culturele Infrastructuur voor het plaatsen van zonnepanelen. Het indienen van een leningsaanvraag verloopt digitaal via KIOSK.

Meer informatie

  • Open een account op EnergeID. FoCI monitort via dit digitaal platform het energieverbruik van de culturele en jeugdsector. De nulmeting voor energieverbruik is vastgelegd op het werkingsjaar 2015. FoCI stelt een handleiding ter beschikking hoe je jouw energiegegevens kunt inbrengen op EnergieID.
  • Een berekening van de investeringskost en de terugverdientijd: voor deze berekening kan de aanvrager gebruik maken van de zonnekaart. De zonnekaart is een rekenmodel, die automatisch de terugverdientijd berekent op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. Je kan de berekening ook personaliseren.
  • Het VEB biedt raamcontracten aan voor het plaatsen van zonnepanelen. Hierbij is een haalbaarheidsstudie inbegrepen.
  • Lokale besturen kunnen zich laten ondersteunen door Eandis. Een haalbaarheidsstudie is verplicht.
  • Voor meer informatie en verdere ondersteuning kunnen de aanvragers te rade gaan op www.cultuurzaam.be of bij Pulse Transitienetwerk Cultuur via pulsenetwerk.be.