Eerste ronde projectsubsidies bovenlokale cultuurprojecten gelanceerd

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft een oproep gelanceerd voor de eerste ronde van projectsubsidies via het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking. Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon, gelieerd aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk, kunnen een aanvraag indienen.

De eerste ronde van de projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten, één van de drie subsidielijnen binnen het nieuwe decreet, werd op 15 maart 2019 gepubliceerd. Het decreet bovenlokale cultuurwerking is sinds 1 januari 2019 van kracht. Naast projectsubsidies voor bovenlokale projecten voorziet het ook in werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de werkingssubsidie voor een steunpunt (boven)lokale cultuurwerking.

De deadline voor projecten die starten vanaf 1 januari 2020 en maximum 3 jaar lopen is 15 mei 2019. Heb je hulp nodig om jouw projectidee vorm te geven? Bereid je aanvraag voor met een van de workshops door het nieuwe bovenlokaal steunpunt.

Meer informatie over de subsidielijn, de voorwaarden en de beleidsprioriteiten lees je hier.

Over het decreet bovenlokale cultuurwerking

Het gloednieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking is sinds 1 januari 2019 van kracht. Het decreet focust op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken in de bovenlokale context. Centraal hierbij staat ‘verbinding’ zowel tussen culturele sectoren en disciplines: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, als tussen het lokale en het Vlaamse niveau.

Concreet zijn er drie subsidielijnen: