Draaiboek kwaliteitsbeoordeling: wat moet je zeker weten?

Het draaiboek voor de beoordeling voor werkingssubsidies werd online gepubliceerd. Bekijk het volledige document hier. Wat moet je zeker weten bij het lezen van dit dossier?

Check de tijdlijn op pp. 4 en 5. Je dient ten laatste in op 1 december, twee weken later hoor je of je dossier ontvankelijk is. Tegen 1 februari 2022 stelt men de commissies samen en worden de budgetten verdeeld over de disciplines. Vanaf midden januari vergaderen de commissies, ze komen ten laatste op 1 april met voorlopige adviezen naar buiten. Je hebt dan twee weken om een repliek in te dienen, die enkel mag gaan over aantoonbare fouten of misinterpretaties. Sommige aanvragen schuiven nog door naar de landschapscommissie, daarover meer verderop. Op 30 juni valt de finale beslissing van de Vlaamse Regering.

Je kiest zelf je commissie, dat maakt deel uit van je zelfprofilering. Check de commissies op p. 9. Als de commissie die je kiest afwijkt van je aangeduide discipline(s) kan de administratie je contacteren en eventueel een andere commissie toewijzen. Als je eind januari niets van het Departement Cultuur hebt gehoord, dan wordt je dossier behandelt in de commissie die je zelf koos. 

De commissies bestaan uit minimaal 7 en maximaal 11 experten. Als er te veel dossiers voor 1 commissie zijn, dan wordt die uitgesplitst in zogenaamde “parallelcommissies”. Als dat haalbaar is, dan worden die voorgezeten door dezelfde voorzitter. 

De budgetten per commissie worden verdeeld op basis van de historiek van elke discipline, de aanvragen en de aandachtspunten van de minister. Commissies zullen weten over welk budget ze beschikken. 

De criteria voor beoordeling waren al gekend, check onze overzichtspagina. Ook de administratie speelt een rol: zij geeft een insteek over de zakelijke werking van aanvragers (het “zakelijk criterium”), waarmee de commissie rekening houdt bij haar advisering.

Ter aanvulling van de besprekingen is er een digitaal contactmoment voorzien met elke aanvrager. Je mag met max 3 mensen een kwartier in gesprek met je commissie, maar de vragen worden je niet op voorhand meegedeeld. Je hoort ten laatste een week op voorhand wanneer jouw gesprek plaatsvindt.

Wat doet de landschapscommissie? Zij gaat over de aanvragen waarover commissies positief hebben geoordeeld maar die toch buiten het beschikbare budget vallen. Ze heeft 5% van het budget (vermoedelijk 4 à 5 miljoen €) ter beschikking om sommige ervan toch “binnen budget te plaatsen”. Dat doet ze o.b.v. Landschapszorg: ze let op de relevantie voor de discipline of het landschap, en de aandachtspunten van de minister. Ze kan adviezen voor vijf jaar veranderen naar tien jaar, en omgekeerd. Haar adviezen gaan naar de minister, die op 30 juni beslist.

Check op p. 16 hoe de landschapscommissie wordt samengesteld. De definitieve samenstelling (de namen) zullen we kennen op 1 februari. 

Opgepast, deze samenvatting vertelt je niet alles! We raden je aan het draaiboek zelf grondig door te nemen. Je vindt het draaiboek en de pool van experten hier. Veel succes!

Download het volledige draaiboek hier

Ontdek hier de lijst met beoordelaars