Dit was 2019, jaarverslag Kunstenpunt staat online

2019 was een belangrijk jaar voor Kunstenpunt. Een jaar van verandering – nieuwe directie, nieuwe bestuursorganen – én de afronding van een belangrijke vijfjarige opdracht: de oplevering en presentatie van de Landschapstekening Kunsten 2019. De Landschapstekening dient ter inspiratie van Minister van Cultuur Jan Jambon bij de ontwikkeling van zijn Strategische Visienota Kunsten. Benieuwd naar deze en andere realisaties van Kunstenpunt?

De Landschapstekening was slechts een stukje van het vele werk dat in 2019 is verzet. Wie dit jaarverslag doorbladert zal vaststellen dat Kunstenpunt zijn opdracht breed opvat en omzet in talloze acties ter ondersteuning en inspiratie van sector en beleid. We werken rond thema’s waarvan we weten dat ze van belang zijn voor de kunstensector. We verzamelen er kennis en data over die we samen met de sector uitvlooien, interpreteren, verder verrijken en analyseren, en die we zo toegankelijk mogelijk terug ontsluiten.

Daarbij gaan we op zoek naar mogelijke antwoorden en oplossingen, die we bespreken met sector en beleid. De positie van de kunstenaar. De vragen en uitdagingen rond internationaal werken en rond duurzaamheid. De uitdagingen op het vlak van interculturalisering en inclusiviteit. De vraag welke veelal stedelijke kunstpraktijken opduiken onder de radar van het formele kunstenbeleid, en hun specifieke kenmerken en noden. Al deze thema’s kwamen uitgebreid aan bod in 2019, en ze blijven belangrijk de komende jaren. 

Lees meer in het Jaarverslag 2019 van Kunstenpunt. Download het jaarverslag hier of bekijk het online hier.

Je leest: Dit was 2019, jaarverslag Kunstenpunt staat online