Conceptnota brengt werven aanvullende financiering voor de kunsten in kaart

De Vlaamse overheid schreef een conceptnota over aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap. Die richt zich tot alle individuele actoren en organisaties die voltijds of deeltijds professioneel actief zijn in de kunstensector (inclusief de film- en letterensector), de cultureel erfgoed sector en de sectoren sociaal-cultureel volwassenenwerk en circuskunsten. Daarmee wil de Vlaamse overheid de basis leggen voor een langetermijnvisie m.b.t. aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap in Vlaanderen.

Het doel van de conceptnota is zoveel mogelijk middelen naar de cultuursector te laten stromen en het marktfalen in het cultuurveld een halt toe te roepen, opdat culturele doelen kunnen worden gerealiseerd. De bijkomende middelen voor cultuur, waarvan sprake in de conceptnota, zijn aanvullend van karakter. Ze vormen dus geen alternatief voor het klassieke subsidiesysteem.

De conceptnota concentreert zich op vier speerpunten, die nog tijdens deze kabinetsperiode worden opgestart.

  • een ‘Cultuurbank’ (werktitel);
  • een optimaal fiscaal beleid;
  • een Cultuurloket;
  • en een crosssectorale samenwerking.

Meer informatie

cjsm.be