Bouw jouw werking uit in het cultuurhuis van kasteel Ter Rijst

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media nodigt cultuur-, jeugdwerk- of mediaorganisaties uit om invulling te geven aan de culturele ruimte in kasteeldomein Ter Rijst in Pepingen, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Organisaties krijgen de kans om de creatieve ruimte van 736m² in het kasteel te huren en er een jaarwerking uit te bouwen.

Met deze oproep nodigt het Departement CJM cultuur-, jeugdwerk- of mediaorganisaties uit om een project uit te werken voor Ter Rijst en invulling te geven aan het cultuurluik. Het departement verhuurt de organisatie de culturele infrastructuur. Het Departement CJM wil in Ter Rijst een kwaliteitsvolle culturele organisatie onderbrengen die een jaarwerking realiseert, de troeven van de locatie benut en een bovenlokale uitstraling realiseert.

Voor wie?

Elke bestaande vereniging of vereniging in oprichting, met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk, met als maatschappelijke doelstelling cultuur, jeugdwerk of media, en met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en die naar organisatie en activiteiten behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, kan een projectvoorstel indienen. Ook een samenwerking van verscheidene rechtspersonen en eventuele natuurlijke personen komt in aanmerking.

Achtergrond

Het Kasteel Ter Rijst in Pepingen is een unieke locatie ten zuiden van Brussel. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media creëert 736 m² creatieve ruimte in een groene omgeving. Het kasteeldomein Ter Rijst wordt gerestaureerd in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos om de site cultureel en toeristisch te valoriseren.

De restauratie van het kasteel is gestart en moet klaar zijn in juni 2019. Het kasteel wordt gerenoveerd met respect voor al zijn functies: natuur, cultuur, sociaal. Zo komt er een flexibele invulling met goed uitgeruste culturele ruimte voor bijvoorbeeld kleine optredens, ateliers, tentoonstellingen of lezingen. Het toeristische luik wordt ingevuld door Agentschap Natuur en Bos met een vijftal B&B-kamers, een brasserie en zalen voor polyvalente activiteiten. Daarnaast zijn er aantal woongelegenheden.

Deelname & selectie

De selectie gebeurt in twee stappen:

  • Het departement ontvangt uw interessedossier graag uiterlijk 15 november 2018. Het formulier vindt u onderaan.
  • De kandidaten, gekozen op basis van de eerste ronde, worden uitgenodigd een definitieve kandidatuur in te dienen uiterlijk 15 januari 2019.

Meer informatie

Bekijk hier de informatiebundel, het interessedossier en de plannen van het kasteel. 

Voor geïnteresseerde kandidaten wordt een bezoekdag georganiseerd op 14 september 2018 (onder voorbehoud). We vragen u hiervoor vooraf in te schrijven.