Beslissingen tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten

Over de aanvragen voor een tussenkomst buitenlands publiek presentatiemoment die werden ingediend in april, heeft Minister Gatz eind mei een beslissing genomen.

Een tussenkomst voor buitenlandse publieke presentatiemomenten biedt de mogelijkheid aan een actor in het kunstenveld om in te spelen op een kans in het buitenland. Hiervoor is een snelle procedure voorzien.

Bekijk het overzicht van de toegekende tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten in 2017 voor individuele kunstenaars en voor organisaties

Meer informatie

Meer informatie over het doel van de tussenkomst en over de aanvraagprocedure.