Beslissingen tussenkomst voor buitenlandse presentatiemomenten bekend (mei & juni)

Het Departement CJM heeft rondes 5 en 6 van de subsidielijn ‘Tussenkomst voor buitenlands publiek presentatiemoment’ bekendgemaakt.

In mei werd een bedrag van 42.610 euro toegekend aan 16 kunstenaars en kunstenorganisaties. Voor de maand juni ontvingen 18 kunstenaars en kunstenorganisaties een tussenkomst, voor een totaalbedrag van 54.830 euro. 

Over deze subsidie

De tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment moet het voor kunstenaars en kunstenorganisaties mogelijk maken om in te gaan op kansen in het buitenland (bijvoorbeeld concerten, voorstellingen of tentoonstellingen). Naast reis-, verblijf-, verzekerings- en transportkosten komen ook materiaal- en andere kosten in aanmerking. Het gaat wel om kosten die strikt aan de presentatie verbonden zijn (bijvoorbeeld de huur van apparatuur of instrumenten). 

Hoe aanvragen? 

Voor deze subsidie zijn geen vaste indiendata voorzien. Het volstaat om minstens twee maanden voor de aanvang van het presentatiemoment een aanvraag in te dienen. Lees hier meer over de procedure

Ben je van plan om voor de eerste keer een subsidie aan te vragen binnen het Kunstendecreet? Kom naar de infodag Kunstendecreet en krijg zicht op de subsidielijnen voor beurs- en projectaanvragen, het gebruik van functies en disciplines en het werken met KIOSK.

Meer informatie

Bekijk hier de resultaten van ronde 5 en ronde 6.
Lees meer over deze subsidie op kunstenenerfgoed.be