Beslissingen beurzen en projecten Kunstendecreet eerste ronde 2017 bekendgemaakt

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de verdeling van de beurzen en projectsubsidies voor de eerste ronde van 2017 bepaald.

Het Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor een, twee of drie jaar.

In de eerste ronde van 2017 ontvangen 113 initiatieven subsidies voor in totaal € 3.958.800.

  • 47 projecten van organisaties: € 2.837.700
  • 15 projecten van kunstenaars: € 382.300
  • 38 kortlopende beurzen: € 390.800
  • 13 meerjarige beurzen: € 348.000

Er volgen later op het jaar nog twee rondes. Voor de tweede en derde ronde van de projectsubsidies 2017 beschikt minister Gatz nog over een budget van € 4,1 miljoen.

Meer informatie

Download het overzicht met de subsidiebedragen voor kunstenaars en organisaties.
svengatz.be