Beleidsbrief Cultuur voor het komende jaar goedgekeurd door Vlaamse Regering

Op vrijdag 27 oktober werd de beleidsbrief Cultuur goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De beleidsbrief stippelt de prioriteiten op vlak van Cultuur uit van minister Gatz voor het komende jaar.

Voor Cultuur voert Gatz zijn conceptnota over aanvullende financiering verder uit. Zo wordt de Cultuurbank opgestart, treedt het Cultuurloket in werking en wordt de Kunstkoopregeling in de steigers gezet. Daarnaast treden de nieuwe decreten rond sociaal-cultureel werk, het regionaal cultuurdecreet en het erfgoed in werking.

Meer informatie

vlaamsparlement.be