Beleidsbrief Cultuur 2016-2017

Alle Vlaamse ministers dienen elk jaar een of meer beleidsbrieven in bij het Vlaams Parlement. De beleidsbrieven stippelen de prioriteiten uit voor het komende jaar.

De Beleidsbrief Cultuur 2016-2017 van minister Gatz is nu beschikbaar.

Voor 2017 vermeldt de minister onder meer de (verdere) uitwerking en uitvoering van het decreet Cultureel Erfgoed, de uitwerking van het Regionaal Cultuurdecreet en de wijziging van het decreet op de Integratie van Kunstwerken in Overheidsgebouwen.

Verder zal volgend jaar werk worden gemaakt van een conceptnota ‘Aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap’, van een visienota ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’, van een visienota ‘Vlaams internationaal cultuurbeleid’, een visienota ‘Cultuurspreiding’ en van de oefening m.b.t. de culturele bovenbouw.

In 2017 bereidt de minister de overdracht van de persoonsgebonden taken van de provincie verder voor om de overdracht op 1 januari 2018 vlot te laten gebeuren.

Meer informatie

Lees hier de integrale Beleidsbrief Cultuur 2016-2017.