Beleid maakt aangepaste subsidiebedragen bekend

Donderdag 28 november besprak de commissie Cultuur de aangekondigde besparingen en uitgavenbegroting. Hoewel aan de algemene cultuurbesparing niets verandert, wil minister Jambon bekijken of budgettaire verschuivingen binnen het Kunstendecreet mogelijk zijn om de projectenpot te verhogen. De aangepaste werkingssubsidies zijn nu online te raadplegen.

De meerjarige subsidies via het Kunstendecreet worden met 6% verminderd. Op de werkingsmiddelen van de zeven kunstinstellingen wordt 3% bespaard. Het budget van werkingsmiddelen voor steunpunten – waaronder Kunstenpunt – in het beleidsdomein cultuur wordt neemt af met ca. 1,7 miljoen euro (8%). Hier vind je de overzichten met de aangepaste subsidiebedragen voor 2020. Minister Jambon maakte donderdag bekend dat het hele beschikbare budget voor de projectsubsidies (3,39 miljoen euro) tijdens de eerste ronde toegekend wordt. Het is voorlopig onduidelijk wat dat voor de tweede ronde betekent.

Overleg met de sector

Twee weken terug kwam de minister met de oproep aan de sector om een alternatieve budgetoefening te maken. Die nieuwe begroting is er niet, intussen zijn wel gesprekken gestart tussen belangenbehartiger voor de kunstenorganisaties oKo en minister Jambon. Op de commissievergadering van 28 november erkende Jambon de moeilijke socio-economische positie van de kunstenaar en het belang van projectsubsidies voor startende makers. Ondertussen kwam de brede cultuursector voor de tweede keer op straat om actie te voeren tegen de geplande besparingen. 

Verschuiven binnen het Kunstendecreet

Hoewel aan de algemene besparingen op cultuur niets verandert staat minister Jambon open voor verschuivingen binnen het Kunstendecreet, in het licht van de eerstvolgende begrotingscontrole voor de paasvakantie (6 – 19 april 2020). “Ik heb oKo gezegd dat ik verder overleg wil plegen om te bekijken of er binnen het Kunstendecreet een verschuiving van kredieten mogelijk is. Maar de algemene besparingsobjectief blijft bestaan“, zei hij donderdag in de Commissie.

Op 9 november bezorgde de Vlaamse Regering de beleidsnota’s Cultuur, Jeugd en Media voor de periode 2019-2024 aan het Vlaams Parlement, evenals het begrotingsvoorstel voor 2020. De begroting moet uiterlijk eind december door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd.

Download de aangepaste subsidiebedragen

Bekijk hier het overzicht voor alle deelsectoren.

Je leest: Beleid maakt aangepaste subsidiebedragen bekend