Banden tussen cultuur en welzijn worden aangehaald

De banden tussen cultuur en welzijn worden aangehaald. Om de maatschappelijke betekenis van ouderen in de samenleving beter te waarderen, slaan ministers Gatz en Vandeurzen voor een aantal beleidsdoelstellingen de handen in elkaar. Beide ministers leggen hiervoor een intentieverklaring af.

De gezamenlijke intentieverklaring moet leiden tot o.a.

  • sensibilisering en wederzijdse kennismaking tussen de cultuur- en welzijnssector,
  • stimulering en ondersteuning van de praktijk en
  • competentieversterking van zowel cultuur- als welzijnsprofessionals via opleiding en netwerking.

MEER INFORMATIE

Department Cultuur