Art & (psychiatric) health care

In juni 2023 organiseerde Kunstenpunt een ontmoeting tussen kunstprofessionals uit Vlaanderen, Frankrijk en Nederland die werken op het snijvlak van kunst en (mentale) gezondheid. Lees het verslag van Julie Rodeyns hieronder.

Tijdens deze ontmoeting bleek uit gesprekken hoe kwetsbaar kunstpraktijken zijn binnen de zorg. Het bestaan en de continuïteit zijn sterk afhankelijk zijn van twee systemen: dat van de kunsten en dat van de (psychiatrische) gezondheidszorg.

Hoewel beide systemen gelijkenissen vertonen, begrijpen ze elkaar echter vaak niet en slagen ze er niet in om elkaars praktijken en activiteiten volledig te herkennen. Het gevolg is dat kunst in de zorg doorgaans geassocieerd wordt met kleinere, meer perifere organisaties en dat er weinig middelen voor zijn. Kansen voor echte uitwisseling zijn zeldzaam. Zelfs sommige van de Belgische partners die op de ontmoetingsdag van Kunstenpunt samen aan tafel zaten, kenden elkaar niet of amper.

Tijdens de discussies werden ideeën uitgewisseld over hoe de uitdagingen aangepakt kunnen worden rond het creëren van mentale en fysieke ruimte, tijd en middelen voor kunst in de context van psychiatrische zorg. Hoe kunnen deze praktijken bestaan en gedijen? Hoe kunnen kunstenaars die in dit domein werken het best ondersteund kunnen worden?

Er was duidelijk een sterk gevoel van urgentie. De meeste deelnemers geloven in het potentieel van hun praktijk om grotere inclusiviteit te bereiken en om de structuur van zowel de kunstwereld als de samenleving als geheel te hervormen.

Deze tekst van Julie Rodeyns is een weergave van die tweedaagse bijeenkomst. Het verslag geeft een inkijk in het hart van de praktijk en schetst de verschillende uitdagingen inherent aan artistiek werk met en/of in psychiatrische zorg. De tekst biedt ook een overzicht van verschillende strategieën en mogelijkheden om deze uitdagingen te onderhandelen en zo de levensvatbaarheid van de praktijken te waarborgen.

Download de tekst (in het Engels) hier of via de knop hieronder.

Je leest: Art & (psychiatric) health care