Kunst en gezondheid

KAOS vzw ontwikkelt kunstprojecten met kunstenaars die al dan niet een psychische kwetsbaarheid hebben en heeft een Kunstenaarsresidentie in psychiatrie.

Kunst en gezondheidszorg lijken op het eerste gezicht ver van elkaar af te staan, maar toch is er overlap en samenwerking tussen beide domeinen. Kunst wordt bijvoorbeeld gebruikt als therapie, er zijn projecten die kunst inzetten voor het algemeen welzijn en kunstenaars experimenteren met nieuwe praktijken in de context van zorginstellingen. 

Kan kunst de levenskwaliteit verbeteren voor mensen die – soms noodgedwongen – in zorginstellingen leven, die afwijken van wat de maatschappij ziet als “norm”? Kan kunst ons gevoelig maken voor onze fysieke en mentale kwetsbaarheid, die we vaak verdrukken om te voldoen aan de prestatiedruk en verwachtingen? Kan kunst bijdragen aan inclusie en meerstemmigheid? En kan (gezondheids)zorg een wezenlijk onderdeel vormen van de samenleving in plaats van aan de rand of erbuiten te staan? 

Naast heel wat mogelijkheden brengt deze cross-sectorale manier van werken ook veel uitdagingen met zich mee. Hoe en waar vind je bijvoorbeeld financiering voor projecten die tussen verschillende systemen vallen? Bovendien zijn deze praktijken nog niet geïnstitutionaliseerd en hangen ze vaak af van het persoonlijke engagement van mensen, wat ze kwetsbaar maakt.

In dit dossier brengen we de komende maanden inzichten en vragen samen over de samenwerking tussen de kunsten- en zorgsector.


Wanneer kunst en zorg elkaar ontmoeten

In Vlaanderen en daarbuiten zijn er heel wat actoren bezig in het domein waar kunst en zorg elkaar ontmoeten. Tegelijkertijd blijven deze praktijken grotendeels onzichtbaar voor het grote (kunst)publiek.

Wat zijn de beweegredenen en methodes om vandaag bruggen te bouwen tussen kunst en psychiatrie, en wat zijn de belangrijkste uitdagingen om dit te doen?

Lees hieronder de teksten van Julie Rodeyns en Petra Van Dyck, die elk deelnamen aan ontmoetingsmomenten met mensen en organisaties die werken op het snijvlak van kunst en (mentale) gezondheidszorg.


De thema's van Kunstenpunt

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Ontdek hier het overzicht.