Ann Overbergh nieuwe algemeen directeur Kunstenpunt

Foto: (c) Marianne Hommersom

Ann Overbergh (40) wordt vanaf 1 januari 2019 de nieuwe algemeen directeur van Kunstenpunt. Ze volgt daarmee Felix De Clerck op.

Ann Overbergh is momenteel programmacoördinator bij het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, een organisatie die de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling tussen en Vlaanderen en Nederland bevordert.

Overbergh heeft een master in Cultuurmanagement, een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (beide UA) en een master Politieke en Sociale Wetenschappen (UGent). Ze was onder andere lid van het college van voorzitters binnen het huidige Kunstendecreet, lid van de beoordelingscommissie muziek onder het vorige decreet, lid van verschillende commissies binnen het Vlaams Audiovisueel Fonds en redactielid bij het cultuurtijdschrift rekto:verso. Ze was voordien ook medewerker bij BAM, het steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst dat in 2014 werd geïntegreerd binnen Kunstenpunt.

Voorzitter Tom Auwers licht toe: “De uitdagingen voor Kunstenpunt liggen in de opmaak van een nieuwe landschapstekening voor de kunstensector en de nieuwe Vlaamse Regering, de concrete invulling van de nieuwe beheersovereenkomst en de bestendiging van een geïntegreerde werking voor de drie disciplines die Kunstenpunt bedient: beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten. De leden van de raad van bestuur drukken hun dankbaarheid uit naar de medewerkers die zich dagelijks inzetten om van Kunstenpunt een referentie te maken voor onderzoek, sector- en beleidsondersteuning. Ze wensen Ann samen met het managementteam en de medewerkers een boeiende toekomst toe.” 

Ann Overbergh kijkt uit naar haar start: “Kunstenpunt wordt aangedreven door een bijzonder getalenteerd en waardevol team. Het is een uitdaging en een eer om mee te mogen schrijven aan het verdere verhaal, ten dienste van onze kunstensector en de overheid.”

Over Kunstenpunt

Als steunpunt stimuleert Kunstenpunt de ontwikkeling van kunsten en beleid. De organisatie stelt daarbij de kunstenaar centraal. Kunstenpunt is actief op drie grote domeinen: analyse en onderzoek van het  kunstenlandschap, praktijkondersteuning voor zowel kunstenaars als organisaties en de internationalisering van de kunsten.