Aanvraag residenties Vlaamse overheid 2017

Kunstenaars kunnen een residentietoelage voor 2017 aanvragen voor verblijven bij een aantal buitenlandse organisaties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft. Je moet de aanvraag uiterlijk zes maanden voor het begin van de residentie indienen.

Voor organisaties waar meerdere periodes beschikbaar zijn (Cité Internationale des Arts en Isola Comacina), moet dat altijd zes maanden voor aanvang van de eerste mogelijke residentie. In deze gevallen kun je in een aanvraag meerdere periodes aanduiden. De uiterste indiendatum voor Cité Internationale des Arts is 1 juli 2016. Een aanvraag voor een residentietoelage moet worden ingediend via de webapplicatie KIOSK.

MEER INFORMATIE

kunstenerfgoed.be