9,6 miljoen euro extra voor de Vlaamse musea

De Vlaamse Regering heeft, op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz, de vijfjarige werkingssubsidies 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties verdeeld. De subsidiepot stijgt met 9,6 miljoen extra middelen tot ruim 37 miljoen euro per jaar. Met die historische structurele injectie krijgt de sector opnieuw adem en groeikansen.

Het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet zorgt voor de ondersteuning van cultureel-erfgoedorganisaties. Werkingssubsidies konden aangevraagd worden door collectiebeherende organisaties (musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken), landelijke dienstverlenende organisaties die aan andere actoren diensten aanbieden rond de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed en organisaties die werken rond immaterieel cultureel erfgoed.

In de eerste plaats wordt de basiswerking van alle musea versterkt, rekening houdend met hun schaalgrootte. Ook de basiswerking van de culturele archiefinstellingen en dienstverlenende organisaties worden extra ondersteund. Erfgoedbibliotheken en organisaties voor immaterieel erfgoed konden voor het eerst een werkingssubsidie aanvragen.

Volgens minister van Cultuur Sven Gatz kampt de cultureel-erfgoedsector met een jarenlange achterstand in de structurele financiering. Deze financiĆ«le injectie van 9,6 miljoen euro extra vangt die hoge nood op en geeft de sector doorgroeimogelijkheden. Dankzij de stijging van het budget van 28 miljoen naar 37 miljoen euro kunnen de culturele erfgoedorganisaties de komende jaren op een professioneler en hoger niveau werken. De middelen geven ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Extra prioriteit wordt gegeven aan digitalisering.

Meer informatie

svengatz.prezly.com