Word expert Cultuur in de Spiegel

Opleiding
Departement Cultuur Jeugd en Media

Heb je ervaring en inzichten in het leren met, over en door cultuur, maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is de expertopleiding Cultuur in de Spiegel van CANON Cultuurcel en het Departement Cultuur, Jeugd en Media iets voor jou.

De opleiding biedt een antwoord op vragen als: wat is cultuur nu precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren? Hoe sluit dat aan bij het onderwijs- en cultuurbeleid? Hoe fragiel is cultuur in tijden van competitie en competenties?

In de expertopleiding leer je niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijg je ook input voor je eigen beroepspraktijk.

Voor wie? iedereen die professioneel bezig is/wil zijn met de cultuureducatie, zowel in het onderwijs als in de cultuursector
Kostprijs? 250 euro (10 modules van 5 uur en begeleiding van persoonlijke paper)
Interesse? Je kunt je tot uiterlijk 15 juni kandidaat stellen. Uit de kandidaten worden max. 25 deelnemers toegelaten, die worden gekozen op basis van hun motivatie.

Meer info via de website