Organiseer een ontmoeting voor internationale kunstprofessionals

Call

Kunstenpunt organiseert regelmatig bezoekersprogramma’s voor een groep internationale gasten: we nodigen buitenlandse kunstenaars, programmatoren, curatoren, beleidsmedewerkers … uit om een bezoek te brengen aan één of meerdere kunstenaars, organisaties of evenementen in Vlaanderen en/of Brussel. Het doel van zo’n bezoekersprogramma is verdiepende kennisdeling en het opbouwen van duurzame internationale relaties.

We willen via deze open call graag jou de kans geven om zelf zo’n bezoekersprogramma van a-z te organiseren. Kunstenpunt biedt daarom een budget en ondersteuning om een internationaal bezoekersprogramma samen te stellen, of om het bestaande format een andere invulling te geven.

Waarom deze open call?

We willen kansen scheppen voor delen van de sector die deze niet typisch krijgen. We hopen de mogelijkheden van wat een bezoekersprogramma kan betekenen open te trekken en het internationaal netwerk van de kunsten in Vlaanderen en Brussel verder uit te breiden. Benieuwd naar de voorgaande editie? Lees hier meer over de deelnemers van de vorige oproep.

Wat zoeken we?

We zoeken kunstenaars, kunstwerkers, organisaties of collectieven actief in Vlaanderen en/of Brussel die een internationaal bezoekersprogramma willen organiseren. Onze voorkeur gaat uit naar een transversaal thema dat de verschillende disciplines overbrugt. Uitwisseling en peer-to-peer learning staan hierbij centraal. We geven de voorkeur aan een programma dat toegankelijk is voor een brede groep van professionals, en dat voor zowel de deelnemers als de partners een meerwaarde biedt.

Wie kan een voorstel indienen?

De call staat open voor gesubsidieerde of niet-gesubsidieerde individuele kunstenaars, collectieven, kunstwerkers (dramaturgen, programmatoren, technisch-artistieke medewerkers, curatoren…) en organisaties actief in de podiumkunsten, beeldende kunsten of klassieke muziek met een duidelijke link naar het kunstenveld van Vlaanderen en Brussel ongeacht ervaring, leeftijd, nationaliteit … Voorstellen waarbij verschillende individuen of organisaties samenwerken worden aangemoedigd.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je verzorgt de volledige inhoudelijke invulling van het bezoekersprogramma.
 • Je volgt het bezoekersprogramma productioneel op: contact met partners, reis en verblijf boeken voor buitenlandse gasten, catering …
 • Je stelt een financieel plan op en beheert het budget
 • Je hebt bij de invulling van het programma aandacht voor waarden die in de kunstensector en de maatschappij leven zoals duurzaamheid, inclusiviteit, fair practice en toegankelijkheid

Waar en wanneer?

Het programma moet plaatsvinden:

 • in Vlaanderen en/of Brussel en/of digitaal.
 • op één of meerdere opeenvolgende dagen tussen juni – december 2024

Wat biedt Kunstenpunt?

 • (Co-)financiering van het bezoekersprogramma: Kunstenpunt beschikt over een budget van €5.000. Het staat je als indiener vrij om aanvullende financiering van andere partners te zoeken.
 • Wij ondersteunen je met productionele en inhoudelijke opvolging in een vaste opstartende meeting en enkele gekozen momenten tijdens de voorbereiding.
 • Visibiliteit en promotie vanuit Kunstenpunt (online/social media).
 • We reiken contacten, kansen en resources aan uit het Kunstenpunt-netwerk.
 • Infrastructuur op tijdelijke basis. Tijdens het proces kan je, indien nodig, gebruik maken van een coworking ruimte in het bureau van Kunstenpunt (incl. vergaderruimte, printer, koffie,…).

Interesse?

Stuur ten laatste zondag 14 april 2024 een mail naar ward@kunsten.be met als onderwerp Inzending Open Call Bezoekersprogramma en als inhoud:

 • Een (artistiek) CV en een korte bio of een beschrijving van de organisator(en)
 • Motivatie van het gekozen thema en/of format, specifieke doelstellingen en beoogde resultaten
 • Eerste artistieke planning: potentiële partners en deelnemers, mogelijke locatie(s)
 • Indien mogelijk: eerste budgettering en productionele retroplanning

  Dit dossier mag aangevuld worden met een WeTransfer link met foto’s, video’s of ander audiovisueel materiaal (max. 10 min).

Het geselecteerde voorstel zal in een opstartende meeting met Kunstenpunt overleggen over:

 • Uitwerking van de artistieke planning
 • Opstellen van budgettering
 • Productionele retroplanning

Op maandag 15 april maken we na intern overleg binnen Kunstenpunt (door Ward Bosmans, Lissa Kinnaer en Julia Reist) de uitslag bekend. Alle ingediende projecten – ook degene die niet geselecteerd worden – krijgen feedback.

Vragen of advies nodig voor deze call?

Stuur gerust een mailtje naar: