Werk tijdens een residentie aan een project rond water

Oproep
GLUON / LUCA School of Arts

In het kader van het Europese project STARTS 4 WATER lanceert GLUON, in samenwerking met LUCA School of Arts, twee thematische open calls voor kunstenaars.

Call 1: Waterkapitalisme  

Water is misschien wel de meest kostbare bron op aarde, en toch waarderen en beheren we haar vaak uiterst slecht. Dit leidt tot een exponentiële toename van watervervuiling, uitputting van visreserves, het dreigende uitsterven van sommige soorten, enz.

Het besef groeit dat een duurzamer waterbeheer nodig is en dat regeringen, bedrijven, landbouwers en burgers een radicale mentaliteitsverandering moeten doormaken. Dit kan alleen op basis van de werkelijke waarde van water, die verder gaat dan een loutere beschrijving van de utilitaire waarde gebaseerd op een kosten-batenanalyse.

Er moet ook rekening worden gehouden met humanistische, morele, emotionele, esthetische en ethische waarden. “Hoeveel waarde hechten wij aan een wandeling langs de rivier, een eventuele duik in het schone water of de mogelijkheid om een actieve rol te spelen bij het behoud van de biodiversiteit?” De waarde van water is moeilijk te kwantificeren omdat verschillende doelgroepen de waarde ervan verschillend conceptualiseren en beschrijven.

Wat als we mensen zouden toestaan waterrechten te kopen en te verkopen? Zou kapitalisme een levensvatbare oplossing kunnen zijn? Wij zien de residentie als de katalysator voor streefdoel 6.5: Uitvoering van een geïntegreerd beheer van de watervoorraden en streefdoel 6.b: Participatie van belanghebbenden ondersteunen.

Informatie over de regio
Vlaanderen is een regio met watertekorten waar het evenwicht tussen waterbeheer, plattelandsontwikkeling en verstedelijking onder druk staat. Als gevolg van de opwarming van de aarde ervaart Vlaanderen extremere weersomstandigheden zoals hevige regenbuien, meer waterval en overstromingen en tegelijkertijd droge periodes met een toenemend risico op watertekorten, wat leidt tot een positie in de categorie “high water stress” op een lijst van “regio’s met een watertekort wereldwijd”.

STARTS: Hoe draagt het project de filosofie van STARTS uit?  
Een zeer collaboratieve residentie die expertise in waterbeheer, filosofie, blockchain technologie enz. combineert met een meer duurzaam, inclusief en waardegedreven waterbeheer. Deze samenwerking zal leiden tot een speculatief en verkennend kunstwerk en/of een functioneel prototype voor de waterindustrie.

Residency support network
1. Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum voor Water)
2. Smappee (ICT bedrijf)
3. Snowball (Cleatech hub) 
4. Farys
5. Timelab 
6. North Sea Port

Wat bieden we aan? 
Het budget voor elke residentie is 40.000€ (inclusief de productie van kunstwerken en honoraria). Tijdens de residenties zal het “residency support network” de nodige expertise en ondersteuning bieden van ICT-deskundigen die verbonden zijn aan onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, innovatieve bedrijven en startende ondernemingen (ondersteunend netwerk). 

Het resultaat van de residentie zal via de partnerinstellingen van het S+T+ARTS 4 WATER netwerk internationaal tentoongesteld worden, waaronder te Bozar – Paleis voor Schone Kunsten (Brussel) tijdens de S+T+ARTS 4 WATER expo in het najaar van 2022.

Meer informatie en indienen hier

Call 2: Farmaceutische watervervuiling

De staat van het water leert ons veel over onze algemene gezondheid. Elk jaar komen de residuen van 1500 ton actieve farmaceutische ingrediënten in onze waterketens terecht en laten ze hun sporen na in onze oceanen, rivieren en meren en al hun levende organismen. Zijn wij ons voldoende bewust van de milieu-impact van de huidige farmaceutische industrie?

Farmaceutische producten zijn essentieel voor de gezondheid van mens en dier. In toenemende mate worden zij echter erkend als een verontreinigende stof die steeds zorgwekkender wordt voor het milieu en de menselijke gezondheid wanneer hun residuen in zoetwatersystemen terechtkomen.

Bijvoorbeeld: psychiatrische medicijnen veranderen het gedrag van vissen; het overmatig gebruik van antibiotica wordt in verband gebracht met antimicrobiële resistentie – een wereldwijde gezondheidscrisis; vissen en amfibieën vervrouwelijken, worden kwetsbaarder voor roofdieren en ontwikkelen afwijkingen aan hun organen en voortplanting. Hoe kunnen we dit systeem omkeren en een holistische benadering ontwikkelen die niet alleen zorg draagt voor de mens, maar ook voor het aquatische ecosysteem als geheel? 

Informatie over de regio 
België is een belangrijke farmavallei in Europa. Hoewel het land slechts 2,2% van de EU-bevolking vertegenwoordigt, is het goed voor 12,5% van de farmaceutische investeringen in de EU. Als nummer 1 in farmaceutische R&D-investeringen per inwoner wil België de aanwezigheid van farmaceutica in zoetwater- en terrestrische ecosystemen aanpakken.

STARTS: Hoe draagt de missie de STARTS filosofie uit?    
Een zeer samenwerkingsgerichte residentie waarbij verschillende stakeholders met expertise in afvalwaterbehandeling, digitale technologie, gezondheidszorg, biodiversiteit, milieutechniek, milieuchemie en aquatische ecologie nieuwe maatregelen te ontwerpen om de vervuiling te verminderen en de hele levenscyclus van biologisch afbreekbare “groenere farmaceutische producten” te omvatten. Als kunstenaar zal je een actieve rol spelen in het in vraag stellen van bestaande systemen en het sensibiliseren voor deze uitdaging door middel van een tastbaar kunstwerk of een innovatieve toepassing, product of dienst die bijdraagt tot een milieu zonder vervuiling.

Ondersteunend netwerk voor residenten
1. Pollet Water Group
2. Pharma.be
3. Inopsys
4. Vlakwa (Flemish Knowledge Center for Water)
5. Capture – Ughent
6. Surplace

Wat bieden we aan?          
Het budget voor elke residentie bedraagt 40.000€, inclusief de productie van kunstwerken en vergoeding van kunstenaars. Tijdens de residenties zal het “residency support network” de nodige expertise en ondersteuning bieden van ICT-deskundigen die verbonden zijn aan onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, innovatieve bedrijven en start-ups (ondersteunend netwerk).           

Het resultaat van de residentie zal via de partnerinstellingen van het S+T+ARTS 4 WATER netwerk internationaal tentoongesteld worden, waaronder te Bozar – Paleis voor Schone Kunsten (Brussel) tijdens de S+T+ARTS 4 WATER tentoonstelling in het najaar van 2022.  

Meer info en applicatie hier