Werk samen met de Noord-Franse regio Hauts-de-France

Oproep
Vlaamse Gemeenschap

In het kader van de culturele samenwerkingsovereenkomst lanceren Hauts-de-France en de Vlaamse Gemeenschap een projectoproep om netwerkvorming tussen culturele spelers uit beide regio’s te stimuleren. Ben je werkzaam in de culturele sector en wil je samen met een partner uit de regio Hauts-de-France een project realiseren? Aarzel dan niet en dien je voorstel in uiterlijk op 22 augustus 2021.

Wat?

De samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France wil:

  • steun bieden aan opkomend talent
  • interregionale uitwisseling stimuleren
  • een kader uitbouwen voor duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen

De oproep van 2022 draait rond ‘netwerk’ en heeft als doel de wederzijdse uitwisseling en netwerkvorming tussen kunstenaars, culturele actoren en organisaties met culturele werking uit de Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France te bevorderen. Meerdere partners uit beide regio’s zijn mogelijk!

Voor wie?

De oproep richt zich niet zozeer tot individuele kunstenaars, maar specifiek op organisaties en mensen in de brede culturele en artistieke sector die culturele sectoren vertegenwoordigen, netwerken beheren, of bijdragen aan vorming, opleiding of begeleiding van kunstenaars in hun respectieve gebieden.

Het project moet plaatsvinden tussen 1 november 2021 en 31 december 2023.

Hoe deelnemen?

Gebruik het inschrijvingsformulier en dien je aanvraag in uiterlijk op 15 september 2021.

Lees het reglement van de projectoproep nauwkeurig. Je vindt er meer informatie over het doel en de doelgroep van deze projectoproep, en het verloop van de procedure.

Selectiecriteria

De jury zal onder andere volgende zaken in acht nemen bij haar beoordeling:

  • De relevantie van het voorstel voor het bevorderen van grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.
  • De relevantie voor de professionalisering van opkomende culturele actoren.
  • De verwachte effecten op de ontwikkeling van grensoverschrijdende culturele samenwerkingen.
  • Het effect op de culturele sector in brede betekenis.
  • Bij deze beoordeling houden we rekening met een evenwichtige spreiding van de projecten zowel op geografisch als sectoraal niveau.

Meer informatie?

Heb je vragen over het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France of wil je op de hoogte blijven van de projectoproepen? Contacteer dan Liesbet Servranckx of Peter Reynders.

vlaanderen.be