Volg een multidisciplinaire kunstresidentie

Residentie
GRUUT

Acht kunstenaars worden geselecteerd om vanuit verschillende disciplines elk een persoonlijk project te ontwikkelen gedurende 2 weken. De selectiecriteria zijn de motivatie van de kunstenaar om te onderzoeken en te creëren, de diversiteit binnen de groep van residenten en de gebruikte kunstvormen. Het doel van deze residenties is enerzijds om het professionele netwerk van de deelnemers te verrijken en nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken, en anderzijds om artistiek onderzoek te stimuleren door een inspirerend en creatief kader aan te bieden. 


De residentie wordt afgesloten met een publiek evenement in de vorm van een kunstenaarsparcours door het kasteelpark, waarbij de kunstenaars de resultaten van hun onderzoek presenteren. Dit evenement gaat door op zaterdag 8 juni. 


GRUUT brengt kunstenaars uit verschillende disciplines met elkaar in contact brengen en ondersteunt artistieke creatie. Dit culturele project, opgevat als een onderzoekslaboratorium, biedt ontmoetingen, workshops en andere evenementen aan in Brussel, evenals residenties voor kunstenaars in het kasteel van Gruuthuyse (Oostkamp). Het doel is om het brede spectrum van het creatieve proces in vraag te stellen en diversiteit te bevorderen, zowel binnen het GRUUT-netwerk van kunstenaars als in hun uiteenlopende praktijken.

Voorwaarden en inschrijving

  • De kosten voor een verblijf van 2 weken, inclusief maaltijden en accommodatie, zijn 330 euro.
  • Het is mogelijk om als groep in te schrijven, in het geval van een muziekgroep of een andere projectsamenwerking.
  • Talen: Frans, Nederlands, Engels.

Om je in te schrijven stuur je een e-mail naar GRUUT (gruut.theproject@gmail.com) waarin je:

  • Jezelf in enkele woorden voorstelt.
  • Het project beschrijft waaraan je wil werken tijdens de residentie.
  • Je artistieke werk voorstelt met behulp van foto’s of andere visuele middelen. 
  • In een paar woorden een antwoord geeft op de vraag: wat drijft je om te creëren, wat zoek je in het creatieve proces?

De oproep voor projecten voor de 7de GRUUT (multidisciplinaire) kunstresidentie loopt tot 19 april.

De residentie vindt plaats van 26 mei tot 9 juni in het Kasteel Gruuthuyse in Oostkamp.

Contact

Voor meer informatie, bezoek onze Instagram pagina of onze Facebook pagina: “gruut.theproject“.