Volg een Masterclass Leiderschap in cultuur

Opleiding
Antwerp Management School

LinC Lage Landen is een leerprogramma voor leiders in de culturele sector.

  • Taal: Nederlands
  • Eerste startdatum: 03.10.2022
  • Duur: +16 dagen
  • Locatie: Boogkeers 5, 2000 Antwerpen, België

Wat?

Leiderschap is een concept dat tot nu toe nog niet echt is ingeburgerd in de cultuursector. Nochtans is de behoefte aan leiderschap groot: de omgeving waarin culturele organisaties en professionals moeten werken, wordt hoe langer hoe complexer.

Culturele organisaties en professionals moeten zowel lokaal als internationaal actief zijn en werken vaak samen met heel diverse stakeholders: diverse publiek(en), verschillende overheden (Europees, federaal, Vlaams, lokaal, de wijk), een steeds groeiend aantal aanbieders, een volatiele sector waarin organisaties komen en gaan, partners uit andere maatschappelijke domeinen. Onzekerheid en onvoorspelbaarheid zijn vaste ingrediënten geworden in hun dagdagelijkse werking.

LinC is opgebouwd uit verschillende leersporen. Het belangrijkste leerspoor zijn de labs: acht tweedaagse bijeenkomsten gericht op het opdoen en samen creëren van nieuwe kennis, inspiratie en inzichten. Ook streven we naar outside the box denken en het uitbreiden van je repertoire van mogelijke handelingen en oplossingen. Deze zogenoemde labs (laboratoria) zijn verspreid over één jaar.

Daarnaast werken deelnemers gedurende dat jaar in kleinere Vlaams-Nederlandse teams aan ‘interventures’ (samenvoeging van de woorden adventure, interventie en invention). Deze zijn gericht op het uitdragen, verrijken en op maat en toepasbaar maken van opgedane kennis en ervaringen.

Verder is er uitgebreid ruimte voor reflectie op en de ontwikkeling van jouw leiderschap. In dit reflectiespoor diep je eigen specifieke vraagstukken rond leiderschap, organisatie en loopbaan verder uit en vergroot je je zelfkennis als motor voor effectief en authentiek leiderschap. De kern van het reflectiespoor bestaat uit vier individuele gesprekken met een ervaren coach. Dit wordt verder ondersteund door een intakegesprek en door oefeningen zoals een 360°feedback en de ‘vlieg-op-de-muur’ techniek.

Voor wie?

Het programma richt zich op leidinggevenden, makers, managers, ondernemers en initiatiefnemers in de culturele en creatieve sectoren: kunsten, creatieve industrie, film en media sector, omroepen, archieven, podiumkunsten, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Het is een programma voor pioniers die een sleutelpositie in hun veld ambiëren en ondernemend vermogen willen koppelen aan creativiteit en innovatie. We streven daarbij naar een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers, disciplines en ervaringen.

LinC LL staat ook voor het verbinden van de praktijk met de nieuwe inzichten en ervaringen die je in het programma opdoet. Culturele organisaties zijn vaak kleinschalig en worden dikwijls in beslag genomen door dagelijkse beslommeringen. Maar ook grote instellingen in de kunst en cultuursector hebben baat bij deelnemen aan LinC LL. Dit programma betrekt actief je werkcontext. Zo werken we ook aan het lerend vermogen van de instellingen en organisaties.

Hoe deelnemen?

In LinC Lage Landen is plaats voor maximaal 20 deelnemers, 10 uit Vlaanderen, 10 uit Nederland. Criteria voor toelating worden bepaald door de programmacommissie. Maar volgende (zachte) criteria worden alvast in rekening gebracht:

  • De ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de cultuursector te realiseren;
  • Voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten (gemiddeld 1 dag per week);
  • De bereidheid om te leren, om standpunten, meningen en dominante denkkaders ter discussie te stellen en je manieren van werken uit te breiden;
  • De bereidheid om het eigen netwerk, tijd en vakmanschap ten dienste van de andere deelnemers en de sector in Vlaanderen en Nederland te stellen;
  • De wil om zakelijke of artistieke innovaties te realiseren;
  • Duidelijke motivatie hoe Linc LL in je persoonlijke en loopbaanontwikkeling past.

Procedure
Deelnemers uit Vlaanderen kunnen zich kandidaat stellen door hun CV en motivatie te sturen naar Crislin.Stanley@ams.ac.be.

Je kan jouw kandidatuur voor de editie 2022-2023 indienen tot 31 juli 2022. De exacte data voor de selectiegesprekken worden jou per e-mail toegestuurd.

Deze editie Lage Landen biedt plaats aan twintig deelnemers: tien uit Vlaanderen, tien uit Nederland. Bij de selectie houden we rekening met de eerder genoemde harde en zachte criteria, en een diverse samenstelling van de groep. Nederlandse kandidaten kunnen zich aanmelden via deze link.

Meer informatie

antwerpmanagementschool.be