Toon je (kunst)werk in de Kapel van Boondaal

Oproep
gemeente Elsene

Wat?

Om de tentoonstellingen van het cultuurseizoen 2022-2023 in de Kapel van Boondael te selecteren lanceert de gemeente Elsene een projectoproep. De gemeente zal 4 tentoonstellingsprojecten selecteren die de beeldende kunsten (klassieke, hybride of innoverende praktijken) in de schijnwerpers stellen.

Voor wie?

De oproep staat open voor kunstenaars, curatoren en project managers die resident zijn in België (natuurlijke persoon of rechtspersoon). Elke kandidaat mag slechts één tentoonstellingsproject indienen.

Meer informatie en deelname hier


Meer informatie 

Twee infosessies worden online georganiseerd op volgende data: dinsdag 19 april om 12:30 en vrijdag 22 april om 17:00. Gelieve de dienst Cultuur per e-mail aan te schrijven (cultuur@elsene.brussels) om u in te schrijven en een link voor de vergadering toegestuurd te krijgen.