Subsidie voor professionele kunstorganisaties in Hasselt en Genk

Oproep
Stad Hasselt en Stad Genkt

Wat?

De steden Hasselt en Genk werken samen om het culturele veld op hun grondgebied te versterken. Daarvoor werd een nieuw subsidiereglement ingevoerd. Daarmee hopen Hasselt en Genk de werkingen sterker te verankeren waarbij de individuele benadering van culturele organisaties dus ook gekoppeld wordt aan een beleid dat op landschapsregie focust.

Kunstorganisaties met een werking in één of beide centrumsteden kunnen hierop inschrijven. Van deze kunstorganisaties wordt verwacht dat open staan voor samenwerking, delen van expertise, lokaal en/of bovenlokaal werken en willen inzetten op (minstens) twee van onderstaande doelstellingen:

  • Talentontwikkeling;
  • (Publieks-)participatie;
  • Gemeenschapsvorming en gebiedsgericht werken;
  • Transversaal werken, reflectie, innovatie, debat;
  • De stedelijke aantrekkingskracht en de bovenlokale uitstraling van de stad verhogen.

Voor wie?

  • Professionele of professionaliserende kunstenorganisaties die minstens 2 jaar werking op het gebied van Hasselt en/of Genk kunnen aantonen.

Hoe aanvragen?

Download hier je aanvraagformulier en stuur je aanvraag uiterlijk 30 november in PDF naar subsidiekunstorganisaties@hasselt.be.

Alle voorwaarden en meer info

hasselt.be/subsidie-kunstorganisatie
genk.be/subsidie-kunstorganisatie