Stel je kandidaat voor de Beeldhouwkunstprijs

Prijs
Marie Louise Jacques Stichting

Wat?

Sinds 2001 organiseert en reikt de Marie Louise JACQUES Stichting, Stichting tot Bevordering van de Hedendaagse Belgische Beeldhouwkunst, jaarlijks een beeldhouwprijs uit. Deze Prijs, ten bedrage van € 10.000,00, wordt toegekend aan een beeldhouwer(ster) van Belgische nationaliteit of woonachtig in België gedurende ten minste één jaar en minstens 35 jaar oud op de datum van verzending van de kandidatuur.

De Stichting verstaat onder beeldhouwkunst : elke creatie die de drie dimensies uitdrukt en gebruik maakt van verschillende technieken, alle materialen of alle combinaties.

De Prijs wordt toegekend door een jury van kunstenaars(nares) en andere personaliteiten van de kunstwereld, samengesteld volgens de statuten van de Marie-Louise Jacques Stichting en volgens het reglement van de Prijs.

Hoe deelnemen?

Voor de toekenning van de Stichtingsprijs 2022 moet elke kandidatuur vergezeld zijn van een dossier dat volgende zaken bevat:

  • je curriculum vitae
  • je contactgegevens : e-mail, adres en telefoon
  • foto’s van ten minste 5 werken
  • een beschrijving van je algemene aanpak en van je werken, dit op maximum twee A4 pagina’s. Een vertaling in het Frans is gewenst.
  • kopie van je identiteitskaart,
  • bewijs van verblijf in België van minstens één jaar op het ogenblik van het indienen van de kandidatuur (dit enkel voor de niet-Belgen),

Het opsturen van het kandidatuurdossier per e-mail met een bijgevoegd PDF (max 10 Mo) is aangeraden, maar een papier dossier wordt ook aanvaardt.

Alle aanvragen moeten uiterlijk ontvangen zijn op 31 augustus 2022 via jury@fmlj.be of op het secretariaat van de Stichting Marie-Louise JACQUES, ter attentie van Mevrouw Valériane Vancraeynest, avenue Albert 1 er 234, 1332 Genval.

Meer informatie

www.fmlj.be