Stel je kandidaat om als regisseur te werken met kwetsbare groepen uit Napels

Call
Fondazione Campania dei Festival / EUNIC / Vlaamse Diplomatieke Vertegenwoordiging Rome / Kunstenpunt

Mastrogiorgio Salvatore Pastore

Theaterfestival ‘Quartieri di Vita’ (Napels) zoekt een regisseur uit Vlaanderen om gedurende twee weken te werken met kwetsbare groepen uit de regio Campania.

Wat?

Het festival zoekt een regisseur uit Vlaanderen met een sociaal geëngageerde praktijk die wordt uitgenodigd om van 19 november tot 3 december 2023 te werken met één kwetsbare groep. De kwetsbare groepen bestaan uit risicojongeren, vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, mensen met een migratieachtergrond, mensen met andere bekwaamheden, of mensen met psychische kwetsbaarheid.

De workshops worden gegeven samen met een Italiaanse regisseur. De workshop zal doorgaan in het Italiaans omdat niet alle deelnemers Engels machtig zijn. Er wordt een tolk Italiaans-Engels voorzien. Kennis van Engels is dus noodzakelijk. De duur van de workshop varieert tussen de 4 en 6 uren per dag. Er worden kleine toonmomenten voorzien binnen deze periode.

In het najaar zal de geselecteerde regisseur kennismaken met de groep èn de Italiaanse regisseur via videoconferencing, en zullen ze samen de workshop voorbereiden.

Context

Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van ‘Quartieri di vita, een jaarlijks festival rond kunst en samenleving in de regio Campania (hoofdstad: Napels). Het is de derde editie waarbij de organisatoren ook buitenlandse kunstenaars te betrekken. 

Elke groep zal (steeds samen met een Italiaanse regisseur) een workshop van twee weken volgen onder leiding van een buitenlandse regisseur, die ervaring heeft met specifieke kwetsbaarheden. Daarvoor werkt het festival samen met buitenlandse culturele instituten zoals bijvoorbeeld het Goethe Institut, Czech Cultural Institute, Austrian Cultural Forum, Institut Français, Instituto Cervantes, Embassy of Lithuania enz, die elk één regisseur zullen voordragen uit hun land.

Voor Vlaanderen werkt de Vlaamse Diplomatieke Vertegenwoordiging te Rome samen met Kunstenpunt om een regisseur uit Vlaanderen te selecteren.

Hoe deelnemen?

Voorwaarden

  • Kandidaten zijn actief in, en verbonden met de Vlaamse kunstscene, hebben een sociaal-geëngageerde kunstpraktijk en aanwijsbare ervaring met participatie: werken met kwetsbare groepen. Kandidaten zijn beschikbaar voor de hele periode. Het is niet noodzakelijk om Italiaans te spreken of te begrijpen, maar het is een plus. 
  • De organisator voorziet in reis- en verblijfkosten en een fee. Reis-en verblijfkosten worden bekostigd door de Diplomatieke Vertegenwoordiging. Er wordt een per diem van circa € 50,00 voorzien en een artistic fee van € 1.300,00.
  • De workshop start op 19 november en eindigt op 3 december 2023 en de kandidaat wordt verondersteld om die dagen effectief ter plekke te zijn. Er wordt ervoor en erna gereisd: op 18 november heen en op 4 december 2023 terug (of de reisdata zijn bespreekbaar met de organisatoren).

Kandidaatstelling 

  • Kandidaten sturen een motivatiebrief in het Engels met een CV ten laatste op dinsdag 25 juli om 23:59 aan onze collega Sofie Joye.
  • Kandidaten geven aan met welke typologie van kwetsbaarheid ze ervaring hebben. Dat helpt de organisatie om de goede koppeling te maken.
  • Kandidaten geven aan welke talen ze vlot spreken. Ten laatste op 1 augustus 2023 zal de gekozen kandidaat gekozen worden.

Organisatie

Culturele instituten en culturele vertegenwoordigers werken dikwijls samen in de verschillende hoofdsteden. Die samenwerking wordt gestimuleerd en ondersteund door EUNIC, European Union National Institutes for Culture – het Europese netwerk van organisaties die zich bezighouden met culturele relaties uit alle EU-lidstaten. In Italië werken ze dit jaar samen met het theaterfestival. De Vlaamse Diplomatieke Vertegenwoordiging te Rome is lid van EUNIC Italië. 

Vragen?

Neem contact op met onze collega Sofie Joye.

Naar de website van het festival