Stel je foto’s tentoon bij Contretype

Call
Contretype

Vanaf 2023 lanceert Contretype het project ARCHIPEL. ARCHIPEL beoogt het onderzoek van de nieuwe generaties van kunstenaars in fotografie en beeld, die actief zijn in België, in de kijker te zetten.

Wat?

ARCHIPEL zal elk jaar aan 6 kunstenaars jonger dan 40 jaar de mogelijkheid geven hun werk op hetzelfde moment tentoon te stellen in de ruimtes van Contretype.

Deelname aan ARCHIPEL gebeurt via een oproep tot kandidaatstelling en een selectie door een groep deskundigen. Aan het eind van ARCHIPEL word een van de 6 kunstenaars uitgenodigd voor een residentie met het oog op onderzoek of creatie gepland voor het volgende jaar. Contretype zal een vorm bedenken om de resultaten van de residentie voor te stellen aan het publiek.

Hoe deelnemen?

Lees alle voorwaarden en criteria hier.

De dossiers ter kandidaatstelling kunnen uitsluitend digitaal verstuurd worden naar het volgende adres: archipel.contretype@gmail.com

Het dossier moet het volgende bevatten (onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen):

  • Een portfolio waarin de artistieke aanpak wordt voorgesteld (maximaal 20 beelden)
  • Een algemene tekst over zijn/haar werk
  • Een curriculum vitae (of biografische tekst)
  • Een voorstel van stukken voor de tentoonstelling ARCHIPEL_0, eventueel vergezeld van een verklarende tekst
  • De precieze legende van elk stuk (titel, jaar van creatie, afmetingen, techniek…)
  • Een vermelding van productie: geproduceerd beeld, in te lijsten, te produceren…

Meer informatie

contretype.org