Stad Ieper zoekt kunstenaar voor project Business Park

Call
Stad Ieper

Stad Ieper wil een kunstwerk realiseren in het zogenoemde “Ieper Business Park” in het noorden van Ieper vlak bij de Noorderring. Het park heeft de vorm van een oorschelp en was de site van het voormalige spraaktechnologiebedrijf L&H.
Sinds een 15-tal jaar is er opnieuw veel bedrijvigheid op de site. Centraal op het bedrijvenpark staat het administratief centrum Auris van stad Ieper (Ter Waarde 1). Dit gebouw is omringd door een kantoorgebouw van 7 verdiepingen (Ter Waarde 50) in het westen, het politiekantoor en een 18-tal kleinere kantoormodules in het noorden, en in het oosten een drietal grote gebouwen.

De zone waarbinnen het land art project gerealiseerd moet worden ligt in het hart van het bedrijvenpark, vlakbij het administratief centrum Auris van stad Ieper. Op onderstaande luchtfoto is het gebied oranje omlijnd en tonen de turquoise pijlen waar de twee bijhorende foto’s werden genomen.

De langwerpige vijver met het aanpalende grasveld zorgt voor openheid en groen op de site. Medewerkers van de omliggende bedrijven wandelen er graag voorbij tijdens hun verkwikkende middagpauze. De stad is op zoek naar een kunstenaar die voorbijgangers extra kan prikkelen met een prachtig kunstwerk op of naast het water.

Meer informatie via deze website

Wie kan deelnemen?

Elke kunstenaar kan zich aanmelden voor de open call (alle rechtsvormen). De winnende kandidaat waarmee stad Ieper een overeenkomst sluit is verantwoordelijk voor zowel ontwerp als realisatie. Kunstenaars die samenwerken kunnen ofwel een formeel samenwerkingsverband hebben of dienen onderling af te spreken wie een kandidatuur indient.

Het staat de kunstenaar vrij het technisch concept of de uitvoering van delen van het kunstwerk toe te vertrouwen aan technische uitvoerders. De kunstenaar blijft echter ten allen tijde verantwoordelijk en moet zorg dragen dat het definitief ontwerp en uitvoeringsplan gerespecteerd worden.

Bijzondere aandachtspunten

 • Het voorgestelde werk moet uniek zijn.
 • Het werk is duurzaam (onder andere voldoende bestand tegen weersinvloeden en vandalisme).
 • De kunstinstallatie is onderhoudsvriendelijk.
 • De vijver is eigendom van WVI. Het kunstwerk mag de vijver niet beschadigen of de werking ervan belemmeren. Eventuele beschadigingen aan de vijver of de omgeving ten gevolge van de plaatsing dienen op eigen kosten hersteld te worden.

Budget?

Voor het geselecteerde project stelt stad Ieper maximaal € 15.000 (incl. btw) ter beschikking van de kunstenaar. Dit budget is inclusief alle kosten waaronder:

 • Het maken van een definitief ontwerp;
 • Het realiseren en plaatsen van het kunstwerk;
 • De aankoop van het benodigde materieel en materiaal;
 • Reistijd, reis- en verblijfkosten en administratiekosten.

De kunstenaar wordt vergoed ten laatste binnen  1 maand na oplevering van het werk. Een voorschot ter waarde van de gebruikte materialen met een maximum van 30% van de kostprijs is mogelijk.

Hoe deelnemen?

Tot 30 juni 2024 kan je schetsontwerpen sturen naar cultuurbeleid@ieper.be.  Deelname is gratis. 

Een inzending bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Naam kunstenaar(s) en contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, website)
 2. Beknopte CV van de kunstenaar(s) (solo- en groepstentoonstellingen, werken op openbare domeinen)
 3. Foto’s van uitgevoerde projecten
 4. Beschrijving van concept en technische uitwerking (materialen, werkwijze, afmetingen,…), rekening houdend met de duurzaamheid en het onderhoud
 5. Een ontwerpschets
 6. Een realistische planning: voor 31 december 2024 moet het kunstwerk gerealiseerd zijn.
 7. Kostprijs

Inzending verstuurd? Dan krijg je via mail een bevestigingsmail. Voorstellen die te laat binnenkomen, niet aan de eisen voldoen of niet alle onderdelen bevatten, worden niet in behandeling genomen.

De winnende kunstenaar doet afstand van de auteursrechten en de intellectuele eigendom van het geplaatste werk. Het bekroonde ontwerp blijft na de wedstrijd eigendom van Stad Ieper.

Door hun kandidatuur in te dienen verklaren deelnemers zich akkoord met alle bepalingen van deze oproep.