Schrijf een compositie voor de World New Music Days in Zuid-Afrika

Call
ISCM – International Society for Contemporary Music

ISCM-Vlaanderen schrijft een “Call for Works” voor hedendaagse kunstmuziek uit, met als bedoeling uit recente Vlaamse composities een aantal werken te selecteren als inzending naar de World New Music Days in Zuid-Afrika (24 november – 3 december 2023).

De werken dienen te passen binnen één van de voor de World New Music Days 2023 vooropgestelde 16 work categories. Die categorieën kan u vinden via deze link bij ‘Submission Categories’. Gelieve dit overzicht grondig door te nemen alvorens een werk in te zenden.

Werken geschreven sinds 2018 genieten de voorkeur, maar ook oudere werken komen in aanmerking. Over het algemeen krijgen werken van maximaal tien jaar oud prioriteit.

Daarnaast geeft de festivalorganisator een voorkeur aan werken die korter zijn dan 10 minuten.

In elk van de categorieën mogen werken met dans ingezonden worden, zijnde uitgevoerd naast de muziek of door de muzikanten/zangers zelf. De festivalorganisator benadrukt dat hoewel dit de kansen voor uitvoering kan verkleinen, ze deze inzendingen met evenveel zorg zullen overwegen. Ook interdisciplinaire werken (bv. met theater of beeldende kunsten) komen in aanmerkingen en dienen ingediend te worden binnen de categorie die overeenstemt met de muzikale vereisten.

Een leescomité zal zich over de inzendingen buigen. Het leescomité bestaat dit keer uit Séverine Ballon, Frederik Neyrinck en Maarten Quanten. Zij zullen zes composities van verschillende componisten uitkiezen in (minstens) vier verschillende categorieën.

De gekozen werken worden ingezonden naar de organisatoren van de World Music Days 2023 in Johannesburg/Kaapstad, Zuid-Afrika. De uiteindelijke keuze welk(e) werk(en) gespeeld zal (zullen) worden, ligt bij de organisatoren van de World Music Days 2023. ISCM-Vlaanderen kan alleen garanderen dàt één van de ingezonden werken geprogrammeerd zal worden.

Iedereen die professioneel actief is in het Vlaamse veld van nieuwe muziek kan kosteloos één tot drie werken inzenden. Zoals gezegd moet het gaan om (een) werk(en) van Vlaamse componisten, maar dat mag breed geïnterpreteerd worden. Ook componisten met buitenlandse wortels die in Vlaanderen wonen en werken komen zonder twijfel in aanmerking, evenals Vlamingen die in het buitenland wonen (voor zover ze een professionele link hebben met het Vlaamse veld van nieuwe muziek). Het is ook toegestaan werk van een collega in te sturen. Ook ensembles, programmatoren, … kunnen werken inzenden.

We verwelkomen de inzendingen enkel elektronisch op info@iscm-vlaanderen.be. U kan werken inzenden tot en met dinsdag 21 februari 2023.

Uw inzending dient te bestaan uit volgende stukken:

 1. De volledige partituur (in PDF formaat) of een equivalent (bvb. instructies)
 2. Indien mogelijk een audio- of video-opname
 3. Eén afzonderlijk document (in het Engels) met:
 • naam van de componist
 • volledige titel van het werk
 • gedetailleerde bezetting
 • jaar van compositie
 • duur van het werk
 • korte programmatekst
 • Gelieve hierbij ook te vermelden in welke van de work categories de inzending past. Eventueel kan u hier ook de link naar een online beschikbare opname toevoegen.

Om de inzending naar de World Music Days te vervolledigen, dienen we deze bijkomende informatie aan te leveren:

 1. Gegevens van de componist: naam, geboortedatum, gender, post- en e-mailadres, telefoonnummer, evt. website
 2. Een korte biografie van de componist, in het Engels, van max. 100 woorden.
 3. Hi-res digitale foto van de componist.
 4. Informatie over het werk: precieze duur, jaar van compositie, indicatie of het werk eerder werd uitgevoerd.
 5. Audio- of video-opname, indien beschikbaar.
 6. Programmatekst van max. 100 woorden, in het Engels.
 7. Een technische fiche met de specificatie van het benodigde materiaal voor de uitvoering van het werk.

Indien uw werk geselecteerd is voor inzending, contacteren we u ten laatste op woensdag 8  maart 2023. We willen u dan vragen om deze bijkomende informatie in dat geval uiterlijk op woensdag 15 maart 2023 te bezorgen, zodat wij tijdig een correcte inzending kunnen doen. Uiteraard mag u alle bijkomende documenten ook reeds bij uw inzending voor deze Call voegen.

Naderhand nemen we de ingezonden werken graag op in de collectie van MATRIX. Wie daar bezwaar tegen heeft, kan dat eenvoudig aangeven met een mailtje.

Indien u nog vragen heeft, kan u bellen of mailen naar:
Melissa Portaels
info@iscm-vlaanderen.be
0032 (0)470 23 53 90