Residentie rond niet-erkend verlies en afscheidsrituelen

Residentie
deSingel

‘Unacknowledged Loss’ is een onderzoeksresidentie uitgetekend en gecoached door Barbara Raes van Beyond the Spoken.

Wat?

Tijdens een drie weken durende residentie deelt Barbara haar onderzoek en praktijkervaring rond het creëren van nieuwe afscheidsrituelen.

Sinds maart 2020 leven we in een andere realiteit waarin begrippen als verlies en rouw doorheen een andere lens worden bekeken. In haar werkplaats voor niet-erkend verlies creëert Barbara nieuwe rituelen die ondersteunend werken om een verlieservaring te integreren in het leven.

Omdat het voorbije jaar afscheid een andere vorm van nabijheid vroeg, is dit voor deSingel het uitgelezen moment om ruimte te maken in het programma om te reflecteren over deze nieuwe vormen van afscheid nemen. De zone waar kunst, rituelen en zorg elkaar ontmoeten is een vruchtbare grond om vernieuwende en duurzame praktijken te ontwikkelen voor de toekomst.

Zeven kunstenaars uit verschillende disciplines worden uitgenodigd om deze drie weken met Beyond the Spoken in deSingel te delen. De residentie bestaat uit één week inspiratie, workshops en gesprekken, gevolgd door twee weken creatie en coaching.

Het proces eindigt met het delen van de nieuwe rituelen met een publiek tijdens het In Memoriam festival van deSingel. Daarin worden kunstenaars uit verschillende culturen en disciplines samengebracht rond de thema’s afscheid, dood en verlies.

Het proces staat centraal. Het eindresultaat kan enkel bestaan door de publieke participatie. De zeven kunstenaars worden gekozen op basis van deze open call.

Hoe deelnemen?

  • korte voorstelling van jezelf in de vorm van één A4, video of portfolio
  • motivatie van wat je zou willen exploreren tijdens deze residentie

Praktisch

data: 02.11.2021 – 20.11.2021
vergoeding: 2.200 euro
Stuur je brief naar shamisa.debroey@desingel.be
voor de deadline: 12.04.2021
voertaal tijdens onderzoeksresidentie: Engels
enkel voor kunstenaars uit België

Meer informatie

desingel.be