Residentie in Rijksakademie van beeldende kunsten

Residentie
Rijksakademie van Beeldende Kunsten

De Rijksakademie in Amsterdam biedt circa 50 kunstenaars een residentieplaats (voor 1 jaar, met verlenging naar 2 jaar) voor onderzoek, experiment en productie.

Naast faciliteiten als een eigen atelier, werkbudget en stipendium is er een adequate onderzoeks- en productie infrastructuur. Er is geen vast programma, overheersende stijlopvatting of ideologie. De Rijksakademie biedt tijd, mensen en mogelijkheden.

Internationaal vooraanstaande kunstenaars, tentoonstellingsmakers en theoretici leggen individuele atelierbezoeken af en zijn betrokken bij seminars, discussies, lezingen en presentaties. De advisors bieden een grote verscheidenheid aan visies en posities in de hedendaagse kunstpraktijk.

De technische werkplaatsen vormen een belangrijke basis. Resident artists kunnen hier werken en gebruik maken van advies en van het netwerk van vakspecialisten. De interdisciplinaire benadering en de uitgebreide faciliteiten werken grensverleggend en resulteren in vernieuwende kunst en nieuwe werkmethodes. 

Lees meer over deze residentie en schrijf je in.