Residentie bij Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

Oproep
Vlaamse Gemeenschap

Het Centrum voor Hedendaagse Kunst Ujazdowski Castle (U-jazdowski), opgericht in 1989, is het belangrijkste interdisciplinaire kunstencentrum in Polen en een van de meest levendige kunstencentra in Centraal- en Oost-Europa. Het is gevestigd in een gereconstrueerd zeventiende-eeuws barokpaleis aan de rand van het koninklijke park in het hart van Warschau. Jaarlijks vinden er in U-jazdowski ongeveer 400 evenementen plaats voor een publiek dat bestaat uit professionals, kunstenaars, studenten maar ook mensen die niet dagelijks met kunst in aanraking komen.

De residenties vormen een belangrijke tak van het programma van U-jazdowski. Sinds 2002 werden in Warschau meer dan 250 kunstprofessionals, curatoren, kunstenaars, onderzoekers, docenten, organisatoren, individuen en collectieven ontvangen die meer dan 50 landen uit Europa, Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika vertegenwoordigen.

De curatoren van het residentieprogramma zijn op zoek naar nieuwe vormen van interculturele en internationale samenwerking en de uitwisseling van ervaringen op het gebied van kunst, waarbij zij de rol van de kunstenaarsresidentie in de hedendaagse culturele instelling voortdurend herdefiniëren. Voor elke buitenlandse kunstenaar die Warschau bezoekt, creëren de curatoren van U-jazdowski een uniek netwerk van medewerkers, kunstenaars, activisten, onderzoekers en instellingen, met betrekking tot zijn of haar individuele praktijk.

Kunstenaars eerst

Het team van U-jazdowski residenties legt de nadruk op directe samenwerking tussen de gastkunstenaar en de instelling. De residentie volgt de praktijk, ideeën en methodes van een individu (of collectief) in plaats van de programmering. De residenten werken en onderzoeken in samenwerking met curatoren, projectcoördinatoren, PR & persafdeling en hebben toegang tot de productiefaciliteiten en -middelen van U-jazdowski. Elke resident wordt gepromoot met een korte video en een interview en een portretfotosessie in het online The Residents Magazine.

Presenteren is niet altijd exposeren

Het team van U-jazdowski ziet residenties als een medium voor de artistieke praktijk dat de mogelijkheid biedt om naar andere presentatiemodellen te zoeken dan tentoonstellingen. Dit omvat veel verschillende soorten output, waaronder performances, lezingen, seminars, gemeenschapswerk, maar ook minder formele situaties zoals colloquia, diners en gesprekken.

Warschau in kaart brengen en haar bewoners erbij betrekken

De werken van U-jazdowski’s residenten zijn vaak diep geworteld in de lokale context van Warschau. Ze brengen Warschau in kaart en gaan een dialoog aan met de stad op vele lagen, betrekken haar inwoners bij het creatieproces en laten verschillende vormen van kennis aan de oppervlakte komen.

Programmering residenties bij U-jazdowski

Sinds 2002 heeft het residentieteam van U-jazdowski voortdurend programma’s ontwikkeld en opnieuw gedefinieerd, waarbij ze een actuele kritische reflectie hebben gehouden over het potentieel van residenties als een artistieke en institutionele praktijk. Ze hebben hun jarenlange ervaring gebruikt om uitdagende programma’s op te zetten die inspelen op de steeds veranderende relaties tussen makers, organisaties en de sociale omgeving. In het kader van deze programma’s kunnen de deelnemende kunstenaars onderzoek doen en experimenteren.

Wie komt in aan­mer­king

 • Een residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Profiel resident: de resident heeft een concreet project en wil hier onder begeleiding aan werken.

Wan­neer

Een residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art duurt 3 maanden, van 1 maart tot 31 mei 2022.

Wat biedt U-jazdow­ski

U-jazdowski biedt ondersteuning op deze vlakken:

 • curatoriële zorg en assistentie bij de productie;
 • een op maat gemaakt programma van onderzoek, netwerken en kennismaking met de Poolse kunstscene;
 • een studio-appartement met badkamer en kitchenette of een gedeelde keuken;
 • een gedeelde computerwerkplaats met een printer en scanner;
 • een werkplaats uitgerust met timmergereedschap;
 • een studio voor filmbewerking, uitgerust met alle nodige apparatuur;
 • korting op de lunch in een restaurant in het kasteel;
 • gratis toegang tot alle tentoonstellingen en evenementen, inclusief de bioscoop;
 • andere faciliteiten van de instelling, zoals een uitgebreide collectie publicaties over hedendaagse kunst uit Polen en de rest van de wereld, toegankelijk via een bibliotheek, een leeszaal of een videotheek, technische workshops en bijstand van personeel bij de uitvoering van kunstprojecten op verzoek.

Fi­nan­ciële tus­sen­komst

Er wordt 500 euro voorzien voor de reiskosten verbonden aan het verblijf. De residentieorganisatie voorziet ook een maandelijkse vergoeding van 1.000 euro en een productiebudget van 3.000 euro.

Se­lec­tie­cri­te­ria

De selectiecriteria voor een verblijf in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art zijn:

 • de kwaliteit van het werk
 • de groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.

Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.

Se­lec­tie­pro­ce­du­re

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de residentieorganisatie beoordeeld.

Aan­vraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels geschreven zijn.

In­dien­da­tum

1 september 2021