Research residencies in Den Haag: onderzoek muziek gerelateerde materialen, concepten en processen 

Residentie
instrumentinventors

Wat?

Research residencies bieden kunstenaars de mogelijkheid om onderzoek te doen naar materialen, concepten en processen in antwoord op de onderzoeksvraag die centraal staat in hun voorstel. We vragen kunstenaars niet alleen na te denken over
hun onderzoeksvraag, maar ook over hoe hun onderzoek creatief zal worden ingezet met technologie en hoe het zal worden ervaren door het publiek.

Research residencies duren 1 maand en resulteren in een publieke presentatie in de iii workspace.

Aanvraag indienen

Als je een aanvraag wilt indienen voor een residency bij iii, stuur dan je voorstel naar hen. De aanvraag moet het volgende bevatten:
– een schets van je onderzoeksvraag en hoe die aansluit bij je eerdere werk;
– hoe je van plan bent dit onderzoek tijdens de residency uit te voeren;
– hoe het onderzoek aan het publiek gepresenteerd zal worden;
– hoe het voorstel aansluit bij de artistieke focus en programmathema’s van iii;
– een schets van het projectbudget;
– informatie over eventuele andere partners die het project zullen ondersteunen (optioneel);
– een portfolio met eerder werk (bij voorkeur links naar online documentatie).

De voorstellen mogen maximaal 2 pagina’s zijn, exclusief portfolio.

Dien je voorstel in bij: mariska@instrumentinventors.org

Alle info en specificaties op rij