Renovatie van een seinhuisje met creatieve aanvulling

Stad Ronse

Het lokaal bestuur Ronse (= opdrachtgever) start in het kader van het Leader-project “Beleef mee(r) in de Vlaamse Ardennen” een opdracht op voor vormgevers en makers. 

De oude spoorweglijn 87 vormt het tracé van dit project, waarbij de natuur en meer specifiek het oude spoorweglandschap centraal staan. 

De opdrachtgever wenst via de renovatie van het oude seinhuisje een extra belevingswaarde te geven aan de voormalige spoorlijn. 
De combinatie van de 2 resterende oude muren, die in originele staat hersteld of hervoegd moeten worden zodat deze terug stevig zijn, aangevuld met een creatieve invulling van contouren van het ontbrekende deel van het seinhuisje in relatie tot het landschap moet de beleving compleet maken. Ook moeten er in het seinhuisje een aantal nestkasten voor diverse gebouw bewonende diersoorten  aangebracht worden. 
De faunavoorzieningen hangen grotendeels aan de buitenmuur, maar bevatten tevens enkele binnen elementen. Ook de inrichting rond het te renoveren seinhuisje maakt deel uit van de opdracht.

Deelname

Bestek en opdrachtspecificaties :
De opdracht wordt toegekend bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (overheidsopdracht). 
Alle voorwaarden voor het indienen van een offerte zijn opgenomen in een bijzonder bestek dat kan opgevraagd worden bij de stad Ronse op volgend mailadres: els.deconinck@ronse.be

Offertes, opgesteld in het Nederlands, moeten uiterlijk woensdag 5 april 2023 om 12.00 uur in het bezit zijn van het stadsbestuur Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse.


Bijkomende inlichtingen :
Voor bijkomende inhoudelijke inlichtingen over de opdracht kan u contact opnemen met mevrouw Jasmine De Cock (Dienst Projecten – tel. 055/23.27.09 – jasmine.decock@ronse.be).