Projectoproep rond nalatenschappen van kunstenaars

Call
Departement Cultuur, Jeugd & Media

Een eerste generatie hedendaagse kunstenaars sluiten hun oeuvre af. Maar hoe gaan we om met wat ze nalaten? Hoe borgen we hun archieven, collecties of praktijken? Om daarover meer kennis en expertise te vergaren, wil de minister van Cultuur via een eenmalige oproep projecten ondersteunen die aan de slag gaan met die nalatenschappen, het zogenaamde kunstenerfgoed.

We zitten in een periode waarin heel wat kunstenaars uit de 20ste eeuw hun oeuvre afsluiten. Kunstenaars en kunstenorganisaties laten bijzondere zaken na, denk maar aan archieven, collecties of praktijken. De zorg voor die nalatenschappen verdient bijzondere aandacht en begeleiding.

Hoewel het Vlaamse cultuurbeleid archiefzorg in de kunstensector aanmoedigt, blijven de uitdagingen groot. Er is nood aan meer expertise en kennis, zowel rond het omgaan met nalatenschappen als het borgen ervan.

De voorwaarden in een notendop

Kunstenaars, organisaties en erfgenamen die een pilootproject rond nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars willen opzetten, kunnen daarvoor subsidies krijgen. Het moet gaan om kunstenaars die betrokken zijn bij het kunstgebeuren in de Vlaamse Gemeenschap. Samenwerking met een cultureel-erfgoedorganisatie wordt aangemoedigd.

De minister voorziet een budget van 340.000 euro. Met de oproep wil hij een divers aantal projecten aantrekken, zowel naar soorten aanvragers, kunstdisciplines als beoogde resultaten. Een subsidieaanvraag indienen kan tot uiterlijk 31 maart 2023.

Kennis en expertise opbouwen

Met de pilootprojecten wil de minister de expertise rond het omgaan met nalatenschappen voelbaar verhogen. Experiment, leren en kennisopbouw staan centraal. De projecten zullen dan ook uitgebreid gedocumenteerd en met de cultuursector gedeeld worden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, FARO en Kunstenpunt zullen de pilootprojecten intensief begeleiden via een intervisiegroep. Die zal een viertal keer samenkomen zolang de projecten lopen.    

Omdat het budget beperkt is, zullen slechts een aantal projecten geselecteerd worden. Toch zullen we met deze projectoproep de noden rond kunstenerfgoed beter in kaart kunnen brengen en het toekomstige beleid er eventueel kunnen op afstemmen.

Herbekijk de infosessie

Op vrijdag 17 februari organiseerden we een online infosessie over deze projectoproep.

> Herbekijk de sessie op deze webpagina

Meer informatie

Lees meer over het doel, de voorwaarden en de aanvraag- en beoordelingsprocedure