Projectoproep rond culturele samenwerking met de Franse Gemeenschap

Call
Departement Cultuur, Jeugd en Media & Administration générale de la Culture

(c) De Veerman - Deze foto werd genomen tijdens het project 'My inner landscape', een van de geselecteerde projecten uit de projectoproep 2021-2022 met de Franse Gemeenschap. MACS, MuZEE en De Veerman bundelden hun expertise om een groter jongerenpubliek te bereiken. ​​​​​​

Heb je een project op stapel staan met culturele spelers uit beide gemeenschappen? Wil je jouw werk bekender maken over de taalgrens en een nieuw publiek aanboren? Wil je jouw bestaande samenwerking met een Franstalige culturele organisatie een nieuwe wending geven? Lees dan hieronder of je voldoet aan de voorwaarden.

Wat?

Het project is een culturele activiteit, ontworpen en ontwikkeld door ten minste één partner uit de Vlaamse Gemeenschap en één partner uit de Franse Gemeenschap. Meerdere partners uit beide gemeenschappen zijn zeker mogelijk!

Deze oproep is meer specifiek gericht op het stimuleren van samenwerkingen tussen culturele actoren rond het gebruik van digitale technologie, zowel op het gebied van creatie, publieksparticipatie, promotie, ontwikkeling van instrumenten en/of het delen van kennis. Daarom zal bijzondere aandacht worden besteed aan projecten met innovatieve digitale dimensies.

De oproep staat niettemin open voor alle soorten projecten in alle artistieke disciplines en culturele sectoren, en staat verder ook open voor projecten zonder publieke toonmomenten, zoals projecten rond (artistiek) onderzoek, professionele ontwikkeling en netwerkprojecten.

Voor wie?

De oproep staat open voor artiesten en/of culturele organisaties die professioneel actief zijn in de brede culturele sector. Je moet gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Wanneer?

Het project vindt plaats tussen 1 september 2024 en 31 december 2025.

€? Je kan tot 20.000 euro aanvragen, maar de subsidie mag nooit meer dan 60% van jouw begroting bedragen.

Selectiecriteria?

De jury zal onder andere volgende zaken in acht nemen bij haar beoordeling:

  • De kwaliteit en het innovatief karakter van jouw project, in het bijzonder wat betreft het gebruik van digitale technologie
  • De kwaliteit van jouw partnerschap en de prominente plaats van de culturele samenwerking en uitwisseling tussen de twee gemeenschappen
  • De spreiding van jouw project (fysiek en/of digitaal) in de twee gemeenschappen
  • De aspecten van het project die betrekking hebben op duurzaamheid en fair practice
  • De technische en financiële haalbaarheid van jouw project

Hoe deelnemen?

Aanvragen moeten uiterlijk op 2 april 2024om 16u online worden ingediend.

Het volledige reglement lees je hier.
In deze bijlage bij het reglement vind je wat meer toelichting bij een aantal artikels van het reglement.

Dien hier uw aanvraag via Jotform in

Bij de indiening via Jotform moet ook een begroting worden geüpload. We vragen om daarvoor gebruik te maken van dit Excelformulier.

Opgelet: Aan de Vlaamse projecttrekkers vragen we om deze aanvraag eveneens via het online platform KIOSK in te dienen. Meer info hierover vindt u in het Jotformformulier.

Tip! Log minstens één week voor het indienen van de aanvraag in KIOSK in. Dat geeft de nodige tijd om mogelijke inlogproblemen gelinkt aan mandaat- en/of gebruikersbeheer aan te pakken en op te lossen. Handleidingen over het gebruik van KIOSK vind je via deze webpagina

Meer informatie

cultuurculture.be
vlaanderen.be