Projectoproep met de regio Hauts-de-France

Call
Departement Cultuur, Jeugd en Media

Op 25 januari 2018 sloten de Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France een culturele samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst bekrachtigt bestaande culturele samenwerkingen en stimuleert nieuwe initiatieven. Hauts-de-France is een van de belangrijkste grensregio’s van Vlaanderen, en dit zowel omwille van historische, socio-economische als culturele banden.  

In 2021 vernieuwden de Vlaamse Gemeenschap en de regio Hauts-de-France hun culturele samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2024. De samenwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • steun aan opkomend talent;
 • interregionale uitwisseling stimuleren;
 • verduurzaming: uitbouwen van een kader voor duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, worden de volgende middelen ingezet:  

 • Een jaarlijkse projectoproep. In 2021 schreven we een projectoproep ‘netwerking’ uit om werk te maken van een betere omkadering en structurelere aanpak om professionals over de grens met elkaar in contact te brengen. Vanaf 2022 lanceren beide partners opnieuw jaarlijks een projectoproep om grensoverschrijdende projecten te ondersteunen. 
 • Een paritair samengesteld samenwerkingsplatform dat zorgt voor de algemene uitvoering van deze overeenkomst en ieder jaar instaat voor:
  1. het organiseren van regelmatig en systematisch overleg;
  2. de uitwerking van een actieplan en een evaluatierapport;
  3. de beoordeling van de projectvoorstellen. 

Projectoproep 2023-2024

Ben je werkzaam in de culturele sector en wil je graag samen met een partner uit de regio Hauts-de-France een project realiseren? Aarzel dan niet en dien je projectvoorstel uiterlijk op 17 maart 2023 in.

Wat?

Op basis van deze projectoproep ondersteunen we bilaterale samenwerkingsprojecten. Met deze oproep willen we samenwerking stimuleren en de publieksdeelname in beide regio’s bevorderen. We focussen op de ondersteuning van opkomend talent en de bevordering van duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.

Voor wie?

De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector. Het project kan verschillende vormen aannemen en je kunt voor een bedrag van maximaal 20.000 euro een projectsubsidie aanvragen.

Wanneer?

Het project vindt plaats tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024.

Hoe een subsidievraag indienen?

 • Lees het reglement. Je vindt er alle info over het doel van de oproep, de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de selectiecriteria en de selectieprocedure.
 • In de bijlage bij het reglement vind je wat meer toelichting bij een aantal artikels van het reglement.
 • Gebruik volgende documenten en dien je aanvraag uiterlijk op 17 maart 2023 in:
 • We vragen aan de Vlaamse projecttrekkers om de aanvraag via het online platform KIOSK in te dienen: 
  • log in in KIOSK;
  • selecteer het dossiertype ‘Projectsubsidies bilaterale culturele samenwerking’;
  • volg de aangegeven stappen en vul een aantal korte gegevens in;
  • laad de gevraagde documenten op. 

Meer informatie

Heb je vragen over de samenwerkingsovereenkomst?
Neem contact op met:

Vragen over de projectoproep, over een lopend dossier in KIOSK of technische vragen over KIOSK?
Gebruik het contactformulier