Projectoproep ‘Flanders Is A Festival’: subsidie voor zomerfestivals

Oproep
Vlaamse Overheid

EventFlanders creëert een projectoproep “Flanders Is A Festival” om in de context van de aanhoudende COVID19-pandemie de veerkracht en het innovatief vermogen van de festivalsector te ondersteunen. De projectoproep heeft als doel de voortrekkersrol van de sector op vlak van vernieuwing in internationaal perspectief te behouden.

Wat?

De Vlaamse Regering beoogt een subsidietoekenning van 10 miljoen euro aan projecten van zomerfestivalorganisatoren die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. Binnen deze subsidietoekenning is er ook plaats voorzien voor stoeten en processies.

Om impact te garanderen en zowel de grote, middelgrote als kleine festivals te kunnen beoordelen en betoelagen op een faire en efficiënte manier, wordt er gewerkt met vijf steunschijven waarbij de kleinste steunschijf gereserveerd wordt voor stoeten en processies.

Met de beschikbare middelen wordt beoogd een 70-tal festivals, stoeten en processies te betoelagen. Per steunschijf wordt een plafond ingesteld dat een festival als betoelaging kan ontvangen.  

Voor wie? 

Een festival komt in aanmerking wanneer het opgevat kan worden:

  • als een hoogkwalitatieve, unieke gebeurtenis
  • binnen de culturele en creatieve sectoren (muziek, design, theater, dans, beeldende kunst, literatuur, stoeten en processies, film)
  • met een tijdelijk karakter
  • dat voornamelijk outdoor (minstens 60%) plaatsvindt
  • en internationaal potentieel heeft
  • en plaatsvindt binnen de periode van 15 juni 2021 tot en met 31 oktober 2021.

De oproep staat ook open voor de mobiele varianten, stoeten en processies, waar Vlaanderen alom voor geroemd wordt. 

De steunaanvrager is een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een vereniging zonder winstoogmerk.

De steunaanvrager heeft een operationele hoofdzetel, of is gevestigd, in het Vlaams Gewest of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.  De steunaanvrager mag meerdere aanvragen indienen voor verschillende festivals maar maximaal één aanvraag per festival is toegelaten.

Aanvraagprocedure en planning

Vanaf maandag 29 maart kan een aanvraag ingediend worden. De uiterlijke indieningsdatum is maandag 19 april, 12 uur ‘s middags. De link naar het indieningsformulier vind je op deze pagina.

Meer informatie

Lees meer over het reglement en beoordelingsmechanisme op toerismevlaanderen.be/FlandersIsAFestival