Participatieve residentie in Sint-Lambrechts-Woluwe

GC Op-Weule

GC Op-Weule, het gemeenschapscentrum van Sint-Lambrechts-Woluwe wil via een kunstparticipatieve residentie aan de slag in de wijk Konijnenberg.

Over het GC

GC Op-Weule is één van de 22 Brusselse gemeenschapscentra uit het netwerk van N22. De 22 centra vertalen en versterken wat er leeft in Brussel. In de eerste plaats zijn het plekken waar mensen, verenigingen, burgercollectieven, ideeën en engagementen elkaar raken. De gemeenschapscentra vertrekken vanuit een Nederlandstalige invalshoek, maar met een openheid voor de diverse buurt waarin ze gevestigd zijn.

GC Op-Weule vertrekt vanuit de lokale context van zijn onmiddellijke omgeving, een omgeving waar stedelijkheid en natuur elkaar kruisen. Het GC beschikt over verschillende lokalen die gebruikt worden voor allerlei activiteiten georganiseerd door verenigingen, organisaties, betrokken burgers en door het GC zelf. Het GC wordt bestuurd door vrijwilligers uit de buurt en gerund door een klein team van medewerkers.

Binnen dit team is er een sterke focus op kinderen met projecten zoals de scholenwerking (een cultureel & educatief aanbod voor de lokale kleuter- en lagere scholen), speelweken in vakanties voor kinderen van de lagere school en een vrijetijdsaanbod van culturele activiteiten voor kinderen tijdens het schooljaar. Daarnaast zet het GC ook in op sociale cohesieversterkende projecten: een buurtmoestuin, openstellen van de lokalen, programmatie door de buurt, organisatie van Bewogen (een festival waarbij laagdrempelige culturele ontmoeting wordt georganiseerd tussen nieuwkomers en long time Brusselaars). Verder zet het GC zich ook in op muziek: er is een levendig Jazzgeno(o)tschap dat tweemaal per jaar een jazzconcert op poten zet. Hieruit zijn ook de laagdrempelige Jazzjams in samenwerking met de Academie van muziek voortgevloeid.

Over de wijk

De Konijnenberg (of officieel de Sint-Lambertusberg) is een sociale woonwijk op 12 minuten wandelafstand van het GC. De woonwijk bestaat vooral uit hoogbouw en huist een divers publiek. Op de site bevindt zich de “Moderne Woning”, een organisatie die o.a. instaat voor de communicatie met de huurders van de sociale woningen.

Het GC heeft voor dit project nog nauwelijks contacten gehad met de buurt. Ondertussen zijn ze volop de buurt aan het ontdekken en contacten aan het leggen met organisaties die actief zijn in de omgeving.

Methodiek en doel

Je werkt aan een artistiek project samen met de buurt. Dat doe je cocreatief: de buurt is dus niet louter deelnemer, maar ook deelhebber. We willen dat de buurt mede-eigenaar is van het project en dit zowel conceptueel als in de uitwerking. Het project moet dus beantwoorden aan de vraag en de nood van de buurt.

Het GC is samen met de cultuurbeleidscoördinator volop contacten aan het leggen in de buurt. Het project vertrekt vanuit de nood van het GC om uit hun muren te treden en de buurt actief te ontdekken. Vanuit deze nood willen ze werken aan het uitbouwen van duurzame relaties met organisaties in de wijk, de buurt actief te ontdekken en reële connecties maken met buurtbewoners. Op basis van deze relaties wil het gemeenschapscentrum de noden van de buurt beter verwerken in hun eigen werking.

Profiel

Als kunstenaar werk je een cocreatief traject uit:

 • Je creëert betrokkenheid bij de buurt en de bewoners en gaat respectvol om met de participanten.
 • Je werkt met de buurt richting een sterk en door de buurt gedragen eindresultaat.
 • Je gaat zelf het engagement aan met de buurt en doorloopt de verschillende facetten van cocreatie: zowel het idee, het proces als ook het eindresultaat zijn gedragen door de participanten.
 • Je werkt samen met de medewerkers van het gemeenschapscentrum en de cultuurbeleidscoördinator. Samen begeleiden jullie het proces.
 • Je hebt bijzondere aandacht voor de afwezige stemmen en gaat specifiek op zoek naar hun stem.
 • Je engageert je zowel fysiek als mentaal in de buurt om zo de buurt in alle facetten te begrijpen.
 • Het hele project dient te vallen binnen het vooropgestelde budget

Budget

Er is een totaalbudget van 19500 euro voor het project. Hierin zitten alle kosten verwerkt.

Timing

 • Indienen via het inschrijvingsformulier tot en met zondag 10/01/2021
 • Eerste selectie op basis van motivatie & cv: 15/1/2021
 • Tweede selectie: 17/2/2021
 • Jurygesprek: week 1/3/2021
 • Werkperiode: (april), mei, juni, (juli), (augustus) september, oktober 2021 –> in overleg

Info en contact

Nina Neyrinck
0472 55 66 72
n22.brussels