Organiseer een ontmoeting voor internationale kunstprofessionals

Call
Kunstenpunt

(c) Mana Mohammadi

Kunstenpunt organiseert regelmatig bezoekersprogramma’s voor een groep internationale gasten: we nodigen buitenlandse kunstenaars, programmatoren, curatoren, beleidsmedewerkers … uit om een bezoek te brengen aan één of meerdere kunstenaars, organisaties of evenementen in Vlaanderen en/of Brussel. Het doel van zo’n bezoekersprogramma is verdiepende kennisdeling en het opbouwen van duurzame internationale relaties.

We willen graag ook jou de kans geven om zelf zo’n bezoekers-programma op te zetten. Daarom biedt Kunstenpunt via deze open call een budget en ondersteuning aan om een internationaal bezoekersprogramma samen te stellen, of om het bestaande format een nieuwe of andere invulling te geven.  

Waarom deze open call?

We willen op deze manier kansen scheppen voor delen van de sector die deze niet typisch krijgen. We hopen ook de mogelijkheden van wat een bezoekersprogramma kan zijn open te trekken en het internationaal netwerk van de kunsten in Vlaanderen en Brussel verder uit te breiden.

Wat zoeken we?

We zoeken kunstenaars, kunstwerkers, organisaties of collectieven actief in Vlaanderen en/of Brussel die een internationaal bezoekersprogramma willen organiseren. Uitwisseling en peer-to-peer learning staan hierbij centraal. We geven de voorkeur aan een programma dat toegankelijk is voor een brede groep van professionals, en dat voor zowel de deelnemers als de partners een meerwaarde biedt.

Wie kan een voorstel indienen?

De call staat open voor: 

 • gesubsidieerde of niet-gesubsidieerde individuele kunstenaars, collectieven, kunstwerkers (dramaturgen, programmatoren, technisch-artistieke medewerkers, curatoren…) en organisaties 
 • actief in de podiumkunsten, beeldende kunsten of klassieke muziek 
 • met een duidelijke link naar het kunstenveld van Vlaanderen en Brussel
 • ongeacht ervaring, leeftijd, nationaliteit … 

Voorstellen waarbij verschillende individuen of organisaties samenwerken worden aangemoedigd.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je verzorgt de volledige inhoudelijke invulling van het bezoekersprogramma: uitwerking van thema, uitnodigen van internationale gasten …
 • Je volgt het bezoekersprogramma productioneel op: contact met partners, reis en verblijf boeken voor buitenlandse gasten, catering …
 • Je stelt een financieel plan op en beheert het budget
 • Je hebt bij de invulling van het programma aandacht voor waarden die momenteel in de kunstensector en de maatschappij leven zoals duurzaamheid, inclusiviteit, fair practice en toegankelijkheid

Waar en wanneer?

Het programma moet plaatsvinden:

 • in Vlaanderen en/of Brussel (met eventueel een digitaal gedeelte, maar niet exclusief digitaal)
 • op één of meerdere opeenvolgende dagen tussen juli – december 2023

Wat biedt Kunstenpunt?

 • (Co-)financiering van het bezoekersprogramma: Kunstenpunt beschikt over een budget van €6.000 en behoudt de vrijheid om dit te verdelen over één of meerdere inzendingen (in overleg met de projectindieners). Het staat je als indiener vrij om aanvullende financiering van andere partners te zoeken.
 • Wij ondersteunen je met productionele en inhoudelijke opvolging op drie vaste momenten tijdens de voorbereiding.
 • We reiken contacten, kansen en resources aan uit het Kunstenpunt-netwerk.
 • Visibiliteit en promotie vanuit Kunstenpunt (online/social media)
 • Infrastructuur op tijdelijke basis. Tijdens het proces kan je, indien nodig, gebruik maken van een coworking ruimte in het bureau van Kunstenpunt (incl vergaderruimte, printer, koffie …).

Interesse?

Stuur ten laatste op maandag 1 mei 2023 een mail naar ward@kunsten.be met als onderwerp Inzending Open Call Bezoekersprogramma en als inhoud:

 • Een (artistiek) CV en een korte bio of een beschrijving van de organisator(en)
 • Motivatie, doelstellingen en beoogde resultaten
 • Een eerste budgettering met uitleg
 • Artistieke planning incl. potentiële partners en deelnemers
 • Productionele retroplanning incl. potentiële locatie(s)

Dit dossier mag aangevuld worden met een WeTransfer link met foto’s, video’s of ander audiovisueel materiaal (max. 10 min).

Vragen of advies nodig voor deze call? Stuur gerust een mailtje naar: 

Op 5 mei maken we na intern overleg binnen Kunstenpunt (door Ward Bosmans, Lissa Kinnaer en Barbara Falter) de uitslag bekend. Alle ingediende projecten – ook degene die niet geselecteerd worden – krijgen feedback.