Oproepen voor Kleinschalige en Middelgrote Samenwerkingsprojecten

Call
Creative Europe

Met een totaalbudget van bijna 60 miljoen euro ondersteunt deze subsidieoproep projecten waarbij de samenwerking tussen verschillende organisaties in de creatieve en culturele sector centraal staan.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 23 januari 2024 om 17u00 (CET).

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen als projectleider of partner in een consortium van minstens 3 partijen uit minstens 3 deelnemende landen.

De huidige oproep staat open voor 2 verschillenden categorieën van financiering, waarbij de cofinanciering afhankelijk is van de grootte van het project, namelijk:

Europese Kleinschalige Samenwerkingsprojecten (CREA-CULT-2024-COOP1)

Minstens 3 partners in 3 deelnemende landen | maximaal € 200.000,- | financiering van max. 80% van het totaalproject

Europese Middelgrote Samenwerkingsprojecten (CREA-CULT-2024-COOP 2)

Minstens 5 partners in 5 deelnemende landen | maximaal € 1.000.000,- | financiering van max. 70% van het totaalproject

Dit jaar is er geen oproep voor Europese Grootschalige Samenwerkingsprojecten (COOP 3). Betreffende oproep wordt wel opnieuw in de subsidieronde 2025 verwacht.

De officiële, Engelstalige subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal, voorlopig nog als Forthcoming.  Het oproepdocument met de deelnamevoorwaarden kan je nu al lezen.