Oproep voor WIELS residentie programma 2022

Oproep
WIELS

Deze oproep is voor Belgische kunstenaars of kunstenaars die minstens 2 jaar in België wonen en werken. De voorgestelde verblijfsperiode is 6 maanden: van januari tot juni 2022 of van juli tot december 2022.

De deadline voor het inleveren van het dossier is 31 mei 2021.

AANVRAAGPROCEDURE


Het bestand moet per e-mail naar residency@wiels.org worden gestuurd.

DEEL 1: ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Opmerkingen vooraf: gelieve uw naam en voornaam te vermelden bovenaan elke pagina

Het dossier moet de volgende documenten bevatten, in de voorgeschreven volgorde:

A. AANVRAAGFORMULIER: download, print en vul het daartoe bestemde aanvraagformulier in (onderaan de pagina).

B. CURRICULUM VITAE: met inbegrip van uw opleidings- en tentoonstellingshistoriek.

C. WERKBESCHRIJVING: beschrijf uw werk in maximaal 250 woorden.

D. INTENTIEVERKLARING: beschrijf uw projecten en verwachtingen van de residentie in maximaal 250 woorden.

E. REFERENTIES: geef de naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van drie personen die een professionele positie kunnen innemen tegenover uw recente werk en artistieke ontwikkeling.

F. AFBEELDINGENLIJST: de afbeeldingenlijst moet genummerd zijn volgens dezelfde volgorde als de digitale afbeeldingen (zie DEEL 2). Vermeld de titel, datum, materialen, afmetingen en een korte beschrijving van het werk (maximaal 50 woorden per afbeelding of video).

DEEL 2: VISUELE DOCUMENTATIE

We aanvaarden enkel digitale afbeeldingen of videobestanden. Digitale bestanden moeten per e-mail verzonden worden of gedeeld worden op file hosting services of video-sharing websites.

MAXIMUM 10 AFBEELDINGEN: Elk werk moet geïdentificeerd zijn met uw familienaam_voornaam en zijn nummer. Bijvoorbeeld: Smith_John01.

Digitaal formaat: jpg of PDF
Maximale grootte: A4 of 1000 px
Beeldresolutie: 72 dpi

VOOR VIDEO’S: Beeldmateriaal van ‘bewegend’ werk (time-based media, videokunst, kinetische kunst of performances) moet vermeld en toegankelijk gemaakt worden bij de AFBEELDINGENLIJST via een downloadlink van file hosting services (zoals GoogleDrive of WeTransfer), ofwel via een link van video-sharing websites (zoals Youtube of Vimeo).